Training Leidinggeven voor Beginners

TRAINING LEIDINGGEVEN VOOR BEGINNERS

Van excellent vakmanschap naar effectief leiderschap

Gemiddelde score: 9,6

FUNCTIONEEL AANSTUREN

Ben je onlangs verantwoordelijk geworden voor de “output” van een groep? Heb je er, naast je inhoudelijke werk, coördinerende taken bijgekregen? Of ga je collega’s on-the-job coachen op de uitvoering van het werk? Dan is dit programma gemaakt voor jou.

 • Ontdek je natuurlijke stijl van leidinggeven en delegeren.

 • Versterk je zelfvertrouwen door theoretische onderbouwing, praktische tools en ‘state-of-the-art’ managementtechnieken.

 • Leer hoe je gedrag van collega’s positief kunt beïnvloeden zonder micromanagement.

 • Ervaar hoe je van een groep individuen een plezierig samenwerkend team kunt maken om gezamenlijke doelen te realiseren.

 • Vind je balans tussen het innemen van een stevige, leidende rol naar het team en ‘one-of-the-guys/girls’ zijn.

INHOUD

Praktisch leidinggeven aan de werkvloer als hefboom voor verandering

Als aansturend vakman in de frontlinie ben je een succesfactor voor vernieuwing in het team. Je vertaalt (mede) de bedrijfsvisie door naar operationele doelen. Initieert acties en projecten. En inspireert collega’s om een zinvolle bijdrage hieraan te leveren. Dat vraagt om effectief en verbindend leiderschap.

Management development alleen voor “high potentials”

Middelmanagers zijn “overburdenend en undertrained”. Dat stelt Harvard Business School. De meeste programma’s voor startend leidinggevenden zijn gericht op “young potentials”. Ze zijn te theoretisch. Bieden geen praktische tools om het gedrag van collega’s op hetzelfde hiërarchische niveau te beïnvloeden. En ze missen de ruimte om flexibel in te springen op jouw actualiteit.

Leer jij door vallen en opstaan?

Maak je als senior medewerker op latere leeftijd de stap naar een aansturende rol, dan leer je het managementvak met vallen en opstaan. Op zoek naar houvast loop je het risico de stijl van je eigen manager te kopieren. Of je gaat af op signalen van eerdere rolmodellen. Zonder begeleiding op maat mis je kansen om jouw authentieke stijl van leidinggeven te ontdekken.

Of groei je in zelfvertrouwen door bewust te experimenteren?

In de groei naar effectief leiderschap hoef je niet direct nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. Soms gaat het alleen maar om het weghalen van de (emotionele) blokkades die jou tegenhouden om het aansturen te gaan uitproberen. Door bewust te experimenteren met praktisch leiderschapsgedrag bouw je aan zelfvertrouwen en geloofwaardigheid bij je collega’s in het team.

Dat is wat dit programma beoogt.

DOELGROEP

Voor startend leidinggevenden die gezaghebbend willen zijn in een aansturende rol

Dit programma is bedoeld voor iedereen die op het punt staat om te beginnen aan, of recent is gestart in een nieuwe rol als (functioneel of hiërarchisch) leidinggevende van een team of afdeling: teamleiders, afdelingsmanagers, supervisors, coördinatoren, ploegleiders, floormanagers, teamleads.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

2 x 1 dag (09:30 – 17:00 uur) +
1 x 0,5 dag (13:00 – 17:00 uur)

Data & locatie

23 februari, 9 maart en 1 juni 2022 / Utrecht
12 september, 26 september en 19 december 2022 / Utrecht

Investering

Prijs: € 1.195,- per deelnemer (exclusief btw).
Kosten arrangement: € 39,- per deelnemer per dag (exclusief btw).
De factuur wordt na het telefonische interview verstuurd ter attentie van de in het intakeformulier aangegeven contactpersoon.

Wat krijg je voor deze investering?

1. Persoonlijke intake

Online intakeformulier om je persoonlijke leerwensen aan te geven.
Telefonisch interview met de trainer om te kijken of dit programma aansluit bij jouw verwachtingen. Mocht dat niet het geval zijn, kan je de inschrijving kosteloos annuleren.
Als je dat wenst, krijg je direct een voorbereidingsopdracht mee voor de eerste bijeenkomst.

2. Kleine groep

Maximaal 8 deelnemers.

3. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

4. Persoonlijk advies

Aan het einde van de laatste bijeenkomst krijg je een persoonlijk advies over de volgende stap in je ontwikkeling.

5. Zoom coaching

Tot 8 weken na het programma blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring via Zoom. Ook tijdens de looptijd tussen de bijeenkomsten door.

6. Certificaat van deelname

Erkenning voor behaalde competenties.

Aanmelden

MIJN AANPAK

Training van 2 dagen met follow-up

Het programma bestaat uit een kerntraining van 2 hele dagen met een tussenperiode van 2 weken. Na 3 maanden neem je deel aan een opfris-bijeenkomst van een halve dag.
Tussen de bijeenkomsten door maak je een aantal toegepaste praktijkopdrachten. Zo heb je een optimale vertaalslag van het geleerde in de ‘classroom’ naar je dagelijks werk.

Inspirerende bijeenkomsten om je te meten aan ‘peers’

Tijdens de bijeenkomsten worden inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste tools en concepten afgewisseld met relevante casebesprekingen. Je maakt uitdagende opdrachten. En oefent met een trainingsmaatje om je beïnvloedend vermogen aan te scherpen. Elke bijeenkomst ga je weg met concrete tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Follow-up om je belangrijkste leerresultaten te verankeren in nieuwe gewoonten

Tijdens de opfris-bijeenkomst deel je succeservaringen over de afgelopen periode met je trainingsmaatjes. Je bespreekt actuele leervragen in een begeleide intervisie. En je maakt een definitief actieplan om de belangrijkste inzichten levend te houden en te verankeren in duurzaam nieuw leiderschapsgedrag.

Training-leidinggeven-voor-beginners-CJ-Buurman

Je moet kijken naar leiderschap door de ogen van degenen die geleid worden en zelf het levende voorbeeld zijn van wat je wilt uitdragen. Ik heb geleerd dat mensen gemotiveerd raken als je hen terugvoert naar hun eigen bron van macht en energie, en als je de werknemers die het meest belichamen wat je in je organisatie wenst te zien een voortrekkersfunctie geeft.

Anita Roddick, oprichtster/CEO The Body Shop van 1976 tot 2002

PROGRAMMA

Onderwerpen die in de training aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Management en leiderschap stijlen

 • Visie op ontwikkeling van middelmanagers in veranderende organisaties.

 • GAP-analyse: Waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat heb je nodig?

 • De essentie van leiderschap: 4 kernaspecten.

 • Managementrollen en stijlen van leidinggeven: Wat is jouw natuurlijke stijl?

 • Beïnvloeden versus overtuigen: De kunst van het vragend sturen.

 • Constructieve feedback: Kritische succesfactor voor een lerend team.

 • Praktijkopdrachten: Persoonlijke SWOT-analyse. Wat voor leider wil je zijn?

Bijeenkomst 2 – Effectief beïnvloeden van prestaties en gedrag

 • Leren leren: Een steile leercurve in jouw leiderschapsontwikkeling.

 • Gespreksvoering: Plannings-, voortgangs- en slecht-nieuwsgesprekken.

 • Hoe kun je weerstand tegen verandering constructief benutten?

 • Emotionele intelligentie: Effectief omgaan met emoties in veranderingsprocessen.

 • Teamwork: 5 succesfactoren voor een optimale samenwerking.

 • Leiderschap versus lidmaatschap: Hoe neem jij je plek in als leider van het team?

 • Persoonlijk Actie Plan: Daag jezelf uit met een persoonlijk leerexperiment.

Bijeenkomst 3 – Het geleerde levend houden

 • Keep the dream alive: Delen van succeservaringen.

 • Verzoeknummers: Oppakken van wat is blijven liggen.

 • Begeleide intervisie: Leren van de werkervaring van anderen in dezelfde rol.

 • De volgende stap in je ontwikkeling: Coachend leidinggeven.

RESULTAAT

Na deze training:

 • Heb je meer zelfvertrouwen in je nieuwe rol als teamleider. Je hebt een duidelijke filosofie ontwikkeld op leiderschap binnen de context van je organisatie. Je weet waarom je leider wil zijn, waar je persoonlijke sterktes en zwaktes zitten. En hoe je balans kunt houden in de dynamiek tussen ‘leider zijn van het team’ en ‘lid zijn van de groep’.

 • Ben je in staat om de medewerkers in je team eigenaarschap te laten nemen voor verandering. Dit doe je door hun gedrag meer te beïnvloeden met vragend sturen en door te luisteren en minder door zendend te overtuigen en te oordelen.

 • Beweeg je je vrijer in voortgangs- en slechtnieuwsgesprekken. Je deinst niet terug om onder-de-maat-presteren aan de kaak te stellen. En je kunt werkbare afspraken maken met de betrokkene om dat te verbeteren. Je hebt zelfs de moed te besluiten iemand te laten gaan als het écht niet meer lukt.

 • Heb je tools gekregen om de onderlinge samenwerking in je team te bevorderen. En je hebt een plan van aanpak gemaakt om dat te realiseren.

 • Luister je beter naar onderliggende gevoelens en behoeften van de medewerkers in je team. Je plaatst die in de transitie die jullie collectief doormaken. Je geeft je teamleden meer ruimte om emotioneel te wennen aan de veranderingen, en je toont hiervoor zichtbaar meer begrip.

PAST DEZE TRAINING BIJ MIJ?

Dit programma is een goede keus als je:

 • Zowel je kaderstellend vermogen als je People management-skills wilt aanscherpen.

 • Meer theoretisch kader wenst bij wat je in de praktijk al op gevoel doet.

 • Bereid bent eigen casuïstiek in te brengen in de groep en ook wilt oefenen met ander gedrag.

Aanmelden

LIEVER INCOMPANY?

Wil je deze training liever Incompany organiseren voor je teamleiders of aanbieden via je interne academie?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Enorme expertise en mensenkennis

Cees Jan beschikt over een enorme expertise en mensenkennis. Hij spreekt die aan om aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden zijn kennis met enthousiasme over te dragen, maar vooral ook om mij in mijn persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. De praktische ingang die hij kiest om ons te superviseren, heeft mij enorm geïnspireerd om de zelfreflectie op mijn leidinggevende capaciteiten te verdiepen.
Locatiemanager van een gezondheidscentrum

Een eye-opener

De leiderschapstraining van Cees Jan was voor mij een eye-opener op het gebied van karaktereigenschappen, zowel die van mezelf als die van de mensen waar ik dagelijks mee samenwerk. Ik heb vooral van hem geleerd hoe ik effectiever kan omgaan met die diversiteit aan persoonlijkheden in mijn team en hoe ik ieders kwaliteiten productiever kan maken om onze doelstellingen te bereiken. Dank je wel. Heel inspirerend!
Teamleider bij een modeketen

Veel geleerd

Cees Jan is een fantastische trainer. Hij is inspirerend, praktisch en heeft diepgang. Met name in de social skills heb ik veel geleerd door de combinatie van theorie, praktijk, oefening gevolgd door feedback.
Manager Finance bij een ROC