Training Adviseren met Impact

TRAINING ADVISEREN MET IMPACT

Professionele adviesvaardigheden voor meer overtuiging in je optreden

Gemiddelde score: 9,2

ADVISEREN ALS TWEEDE BEROEP

Professionele medewerkers hebben twee beroepen: het vak waarvoor ze zijn opgeleid én dat van intern adviseur. Ze hebben jaren geïnvesteerd om deskundig te worden in het eerste vakgebied. Maar nauwelijks om professioneel adviseur te worden. Dat stelt Hannah Nathans in het boek Adviseren als tweede beroep. Haar adviesmodel ligt aan de basis van dit programma.

 • Hoe positioneer jij jezelf en versterk jij je geloofwaardigheid, ook bij ongevraagd advies?

 • Hoe neem én houd je de leiding in een contracterend intakegesprek ondanks weerstand en politieke gevoeligheden?

 • Leer hoe je kunt bouwen aan de relatie met je gesprekspartners op een manier die het effect van de inhoud van je boodschap versterkt.

 • Krijg handvatten om zonder formele macht effectief invloed uit te oefenen op jouw stakeholders voor hun “buy-in” en om tegenstrijdige belangen in de keten te verbinden.

 • Ontdek hoe je met een paar praktische tools de onderlinge samenwerking in jouw projectteam relatief eenvoudig naar het volgende niveau kunt brengen.

INHOUD

Tegengestelde rollen en belangen in een veranderend speelveld

De eisen aan een professioneel adviseur zijn de laatste jaren toegenomen. Naast goede adviesgespreksvaardigheden 1-op-1 verwacht men ook dat je regie pakt in de keten en verbindend optreedt tussen beleidsgebieden. Dat je groepsgesprekken leidt, hoewel je daar misschien nauwelijks ervaring in hebt. Of dat je als startend projectleider teamwork en team dynamiek verstevigt.

De sleutel tot overtuigend adviseren

Persoonlijk leiderschap en zelfsturing, jezelf met impact positioneren, teamgericht werken, doelgericht netwerken om effectief om te gaan met machtscoalities en politiek en co-creatief bijdragen aan de ontwikkeling van de groepen waar je onderdeel van bent, zijn sleutelwoorden om succesvol te zijn als professioneel adviseur in jouw speelveld.

DOELGROEP

Voor professionals die meer stevigheid willen

Dit programma is bedoeld voor iedere professional met specialistische kennis op een bepaald vakgebied, die regelmatig samenwerkt met zowel interne als externe klanten, zowel 1-op-1 als in groepsverband. Zoals HR-professionals, beleidsmedewerkers, ICT-consultants, communicatie-professionals, juristen, financials, opleidingsadviseurs, privacy officers of informatieanalisten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

2 x 1 dag (09:30 – 17:00 uur) +
1 x 0,5 dag (13:00 – 17:00 uur)

Data

7 april, 21 april, 30 juni 2022 / Utrecht.
15 september, 22 september, 8 december 2022 / Utrecht.

Investering

Prijs: € 1.195,- per deelnemer (exclusief btw).
Kosten arrangement: € 39,- per deelnemer per dag (exclusief btw).

Wat krijg je voor deze investering?

1. Persoonlijke intake

Online intakeformulier om je persoonlijke leerwensen aan te geven.
Telefonisch interview met de trainer om te kijken of dit programma aansluit bij jouw verwachtingen. Mocht dat niet het geval zijn, kan je de inschrijving kosteloos annuleren.
Als je dat wenst, krijg je direct een voorbereidingsopdracht mee voor de eerste bijeenkomst.

2. Kleine groep

Maximaal 8 deelnemers.

3. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

4. Persoonlijk advies

Aan het einde van de laatste bijeenkomst krijg je een persoonlijk advies over de volgende stap in je ontwikkeling.

5. Zoom coaching

Tot 8 weken na het programma blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring via Zoom. Ook tijdens de looptijd tussen de bijeenkomsten door.

6. Certificaat van deelname

Erkenning voor behaalde competenties.

Aanmelden

MIJN AANPAK

Training van 2 dagen met follow-up

Het programma bestaat uit een kerntraining van 2 hele dagen met een tussenperiode van 2 weken. Na 3 maanden neem je deel aan een opfris-bijeenkomst van een halve dag.
Tussen de bijeenkomsten door maak je een aantal toegepaste praktijkopdrachten. Zo heb je een optimale vertaalslag van het geleerde in de ‘classroom’ naar je dagelijks werk.

Inspirerende bijeenkomsten om je te meten aan gelijkgestemden

Tijdens de bijeenkomsten worden inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste tools en concepten afgewisseld met relevante casebesprekingen. Je maakt uitdagende opdrachten. En oefent met een trainingsmaatje om je beïnvloedend vermogen aan te scherpen. Elke bijeenkomst ga je weg met concrete tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Follow-up om je belangrijkste leerresultaten te verankeren in nieuwe gewoonten

Tijdens de opfris-bijeenkomst deel je succeservaringen over de afgelopen periode met je trainingsmaatjes. Je bespreekt actuele leervragen in een begeleide intervisie. En je maakt een definitief actieplan om de belangrijkste inzichten levend te houden en te verankeren in duurzaam professioneel adviesgedrag.

Training adviseren met impact - Cees Jan Buurman

Denk en praat in mogelijkheden en wat je wilt. Niet in problemen en wat je niet wilt. Het genereert zoveel meer creatieve energie.

PROGRAMMA

Onderwerpen die in de training aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Persoonlijke impact van de professioneel adviseur

 • Visie op de rol van adviseur: Waar krijg jij energie van?

 • GAP-analyse: Waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat heb je nodig?

 • Persoonlijk leiderschap voor adviseurs: Hoe leid jij jezelf?

 • Zelfpositionering: Hoe versterk jij je geloofwaardigheid?

 • Het intakegesprek structureren: ‘Take the lead!’: hoe doe je dat?

 • De échte oorzaak blootleggen: De vraag achter de vraag.

 • Praktijkopdrachten: Persoonlijke SWOT en pitch; stakeholder analyse.

Bijeenkomst 2 – Effectief beïnvloeden van je stakeholders

 • Leren leren: Een steile leercurve voor jouw persoonlijke adviesstijl.

 • Succesvol stakeholdermanagement: Hoe verenig je tegenstrijdige belangen?

 • Beinvloeden versus overtuigen: De kunst van het vragend sturen.

 • Hoe benut je weerstand constructief?

 • Ruimte voor eigen casuïstiek en oefenen met nieuw gedrag.

 • Netwerken zonder druk: Strategieën om leuke opdrachten te krijgen.

 • Persoonlijk Actie Plan: IKIGAI; oefenen met je eigen leerexperiment.

Bijeenkomst 3 – Het geleerde levend houden

 • Keep the dream alive: Delen van succeservaringen.

 • Verzoeknummers: Oppakken van wat is blijven liggen.

 • Projectteam leiderschap voor professionals: De basics.

 • Begeleide intervisie voor professionals: Leren van ‘peers’.

RESULTAAT

Na deze training:

 • Beinvloed je stakeholders in jouw speelveld met meer gewenst resultaat. Je bouwt stevig aan de relatie met hen. Stemt je af op hun gedrag. En sluit effectief aan bij de verscheidenheid aan politieke krachtenvelden.

 • Kom je robuust en geloofwaardig over. Je hebt de beeldvorming over jouw vakmanschap versterkt. Wanneer je ongevraagd advies geeft, neemt men dat eerder over. Je optreden om “buy-in” te krijgen is overtuigend, ook omdat je pijnpunten tactvol op tafel legt.

 • Ben je handig geworden in het voeren van “lastige” gesprekken. Je weet weerstand positief te benutten. En in adviesgesprekken met senior management en bestuur sluit je aan bij hun agenda.

 • Ben je effectief geworden in je projectteam leiderschap. Je hebt de tools in handen om meer rendement te halen uit Project Start Ups. En om de onderlinge samenwerking in je projectteam naar het volgende niveau te krijgen.

 • Kijk je positief aan tegen planmatig netwerken om inspirerende adviesopdrachten te verwerven. Je hebt tips en tricks gekregen om je relaties in kaart te brengen en netwerkgesprekken te voeren om je doel te bereiken.

PAST DEZE TRAINING BIJ MIJ?

Dit programma is een goede keus als je:

 • Wilt leren hoe je anderen enthousiast krijgt voor jouw ideeën, zodat zij instappen op de door jou geadviseerde oplossing.

 • Helder inzicht wenst in hoe je op anderen overkomt en tips om aan te sluiten bij “lastig” gedrag.

 • Bereid bent om eigen casuïstiek in te brengen en om te oefenen met het aanscherpen van je professionele adviesgespreksvaardigheden.

Aanmelden

LIEVER INCOMPANY?

Wil je deze training liever Incompany organiseren voor de medewerkers in je team of aanbieden via je interne academie?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Precies op het juiste moment de juiste input

Cees Jan neemt de leerdoelen van de deelnemers als uitgangspunt van wat er wordt behandeld in de training. Daarmee heeft hij voor mij de training helemaal op maat gemaakt. Hij geeft veel ruimte aan cursisten om eigen casuïstiek in te brengen en te bespreken. En op precies het juiste moment komt hij met een theoretisch concept of praktische tool om de vraaginbrenger verder te helpen. Daarbij is opvallend hoezeer hij er ook voor zorgt dat niet alleen de vraaginbrenger maar iedereen in de groep van de besproken casus leert. Hoewel dit slechts een open training was van twee dagen, heeft hij in korte tijd van een aantal losse professionals een lerende groep weten te maken. In de begeleiding van de leergroep weet hij vertragen of versnellen precies te timen. Ik beveel deze training van harte aan elke professional voor wie adviseren een tweede beroep is aan. Zowel als ‘refresh’ als om mee te starten.
Risicomanager bij een universiteit

Echt een aanrader

Veel dieper dan de gemiddelde training professionele adviesvaardigheden: veel meer over de psychologie van communiceren. Erg positief. Echt een aanrader.
Beleidsmedewerker bij een gemeente

Ik heb zoveel meer gekregen

Ik heb Cees Jan meer als ervaren als een coach en begeleider van leerprocessen dan een trainer die theorie doceert en me een rollenspel laat doen. Ik heb zoveel meer gekregen dan bij een doorsnee adviestraining. De tips en tools kan ik ook heel goed gebruiken in mijn dagelijks leven thuis.
Contentbeheerder bij een instelling in de gezondheidszorg