Team Development Programma
Projectmanagement Team

TEAM DEVELOPMENT PROGRAMMA
PROJECT MANAGEMENT TEAM

Van “over de schutting gooien” naar proactief samenwerken in de keten

DISFUNCTIONEEL PROJECTMANAGEMENT TEAM

Volgens Harvard Business Review is 75% van de multidisciplinaire teams disfunctioneel. Ze missen commitment van de directie. De samenwerking in de keten verloopt stroef door stammenstrijd tussen de silo’s. En het ontbreekt de projectmanager aan verbindend leiderschap om de taken op elkaar af te stemmen en het team tot een eenheid te smeden.

Om projectmanagement succesvol te laten zijn is een systemische aanpak nodig vanuit het geheel.

 • Hoe brengen wij een betere projectstructuur aan, van aanvraag bij Sales tot en met aflevering bij de klant?

 • Hoe halen we meer rendement uit de Kick-Off bijeenkomst?

 • Hoe kunnen wij effectief met elkaar communiceren bij overdracht in het proces, zodat de werkzaamheden beter op elkaar zijn afgestemd? Hoe zorgen we ervoor dat de output van de een de input is van de ander?

 • Hoe spreken wij elkaar aan als de bal in het midden blijft liggen? Hoe houden we dan tempo?

 • Welke aanpassingen moeten wij maken in onze overlegstructuur en 1-op-1 communicatie om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald? Hoe kunnen we korter vergaderen met meer resultaat?

DOELGROEP

Afdelingen Projectmanagement die meer willen bereiken met minder energie.

MIJN AANPAK

Team development van 4 bijeenkomsten met verankeringsbijeenkomst als follow-up

Het programma bestaat uit een kerntraining van 4 thematische bijeenkomsten van een middag met een tussenperiode van maximaal 4 weken. Na 3 maanden vindt een terugkom bijeenkomst plaats van een middag om de resultaten uit de kerntraining te verankeren. Tussentijds voert de groep een collectief leerexperiment uit.
Tijdens de verankeringsbijeenkomst delen jullie succeservaringen over de afgelopen periode. Samen maken jullie een actieplan om de belangrijkste inzichten levend te houden.

Inspirerende bijeenkomsten om samen door te groeien naar het volgende niveau

Tijdens de bijeenkomsten worden inspirerende presentaties van de nieuwste tools en concepten afgewisseld met leerzame casebesprekingen. Je maakt uitdagende opdrachten met je collega’s. En experimenteert als team met handiger communicatiegedrag. Elke bijeenkomst gaat ieder van jullie weg met concrete tips waarmee direct aan de slag kunt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

4 bijeenkomst van een dagdeel met een tussenperiode van 4 weken.
1 verankeringsbijeenkomst van een dagdeel na 3 maanden. Doorlooptijd: 6 maanden.

Investering

Investering: € 7.800,- (ex btw). Extra coaching voor de projectleider: € 195,- per uur (ex btw).

Wat krijg je voor deze investering?

1. Schriftelijke intake voor iedere deelnemer om persoonlijke leerwensen aan te geven.

2. Persoonlijke terugkoppeling met de opdrachtgever van de intakes en eventueel bijstelling van het voorgestelde programma.

3. Telefonische terugkoppeling met de opdrachtgever na elke bijeenkomst en vooruitblik op de volgende.

4. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

5. Nazorg

Tot 3 maanden na het traject blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring via MS Teams.

PROGRAMMA

Onderwerpen die in dit programma aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Inzicht in het huidige werkproces en nieuwe mogelijkheden

Start bijeenkomst: 13.00 uur.

 • Terugkoppeling persoonlijke intakes: inzichten, rode draden en aandachtspunten voor het team.

 • Teamontwikkeling als avontuurlijke bergtocht volgens het IK-WIJ-HET-ZIJ model.

 • Teken de toekomst: Hoe ziet ons ideale werkproces eruit – Wie, wat, waar, mijlpalen.

 • Project Startup: Hoe ziet onze ideale Kick-Off eruit – Wie wat, waar, programma?

 • Praktijkopdracht: Nadere uitwerking, commitment team: ‘Zo gaan we het voortaan doen!’

Einde bijeenkomst: 17.00 uur.

Bijeenkomst 2 – Kritische succes factoren in projectmanagement

Start bijeenkomst: 13.00 uur.

 • Terugblik praktijkopdrachten en voorbije periode: Wat gaat er al beter?

 • De overlegstructuur: Hoe kunnen we korter vergaderen met meer resultaat?

 • De succesfactoren voor ons ideale werkproces: Hoe regelen we die in?

 • De rol van de sponsor en van de projectleider: Wat verwachten wij? Hoe betrekken wij hen?

 • 5 succesfactoren voor teamwork en ketensamenwerking: Wat gaan wij doen om de samenwerking te verbeteren?

Einde bijeenkomst: 17.00 uur.

Bijeenkomst 3 – Het aanscherpen van de feedback cultuur

Start bijeenkomst: 13.00 uur.

 • Terugblik praktijkopdrachten: uitwerken overlegstructuur en succesbepalende factoren.

 • De 5 kenmerken van High-Performance projectteams: Hoe verhogen wij de groepsdynamiek?

 • Hoe komen we tot meer emotionele betrokkenheid op elkaar? – ‘Talking circle’ als groepsdialoog.

 • Feedback en accountability: Hoe kunnen wij elkaar beter aanspreken op prestaties en gedrag?

 • Teamoefening feedback: Wat hebben we nodig van elkaar? Wat kunnen we nog leren van elkaar?

Einde bijeenkomst: 17.00 uur.

Bijeenkomst 4 – Effectief communiceren bij overdracht tussen de schakels

Start bijeenkomst: 13.00 uur.

 • Welke impact heeft de organisatiecultuur op de huidige communicatiepatronen in de keten?

 • Transacties tussen afdelingen – Case study: Het over de schutting gegooide project.

 • Output – input: Hoe zorgen wij voor balans tussen informeren, doorvragen en terugkoppelen?

 • Hoe lossen wij discussies en conflicten op? Wanneer en hoe escaleren wij “naar boven?”

 • Als de bal in het midden blijft liggen: Hoe pakken wij door om de vaart erin te houden?

Einde bijeenkomst: 17.00 uur.

Bijeenkomst 5 – Resultaten verankeren

Start bijeenkomst: 13.00 uur.

 • Terugblik op het hele traject: Wat hebben we geleerd? Hoe houden wij dat vast?

 • Kwaliteitsnormen versus voortgang in de productieketen: wanneer is iets goed genoeg?

 • Empathisch communiceren bij emoties en klachten: Hoe doen we dat?

 • Verwachtingsmanagement: Wat hebben nog nodig van lijnmanagers en/of directie?

 • Actieplan: In een verhoogde groepsdynamiek de toekomst tegemoet.

Einde bijeenkomst: 17.00 uur.

Team Development Programma Cees Jan Buurman

Energie in projecten door een combinatie van verbindend projectleiderschap en effectief communiceren tussen afdelingen: “De output van de een is de input van de ander”.

RESULTAAT

Na dit programma:

 • Heeft de projectorganisatie een heldere structuur met een logische workflow, die door het hele team gedragen wordt.

 • Heeft de Kick-Off bijeenkomst meer nut met als belangrijkste output een heldere projectdefinitie.

 • Zijn verticaal wederzijds de verwachtingen helder. Het team weet wat het van de projectleider kan verwachten. De projectleider stemt regelmatig af met de afdelingsmanagers in de lijn. De site-/plantmanager biedt de projectleider precies de juiste ondersteuning.

 • De communicatie en samenwerking tussen de afdelingen in de projectorganisatie verloopt een stuk soepeler. Er wordt minder energie verspild aan langs elkaar heen werken en conflicten.

 • Geeft het team constructief feedback op elkaar als de bal toch ergens blijft liggen. Als men er samen niet uitkomt, escaleert men proactief naar boven voor een besluit.

PAST DIT PROGRAMMA BIJ ONS?

Dit programma is een goede keus als jullie als projectorganisatie:

 • Het helemaal gehad hebben met het steeds maar weer uitlopen in tijd en budget.

 • Af willen van onnodige discussies op de vloer.

 • Ervan overtuigd zijn dat succesvol projectmanagement meer te maken heeft met aanscherping van “soft skills” dan met “harde” planningstools.

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over dit programma?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Veel geleerd van mijn collega’s

Wat ik heel waardevol vond was dat we voor het eerst als groep samen de visie en de koers van het bedrijf hebben besproken. Ook heb ik veel geleerd van mijn collega’s door de evaluatie van projecten. Dat hadden we nog nooit eerder gedaan.

Bij de derde bijeenkomst kwam de groep op gang

De eerste twee bijeenkomsten verliepen stroef. Niet alle deelnemers nemen actief deel aan deze bijeenkomsten. Pas bij de derde bijeenkomst kwam de groep op gang. Hierdoor heb ik het gevoel dat de werkelijke uitdaging in het bedrijf niet besproken is of onderbelicht is gebleven. Winst is dat we de projectstructuur helder hebben neergezet.
deelnemer, Van Halteren Special Products

Eerst feedback ophalen was eye-opener

Goede manier om elkaars visie te leren kennen en om structuur en richting te geven aan de klantbenadering en intern overleg. De voorbereidingsopdracht om eerst feedback op te halen bij onze belangrijkste stakeholders was een eye opener!

Delen via