Training Emotionele Intelligentie

TRAINING EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Omgaan met emoties bij verandering

EMOTIONELE INTELLIGENTIE BIJ TEAM ONTWIKKELING

Hoe gaan de mensen in jouw team om met emoties tijdens verandering? Houden zij die voor zich? Of lopen ze juist helemaal leeg als er iemand luistert? Hoe hanteren zij elkaars boosheid en frustraties? Of de gevoelens van twijfel en onzekerheid die leven vanwege de vele veranderingen? Hoe doe jij dat als hun teamleider?

 • Vergroot je zelfbewustzijn door inzicht in de functie van emoties.

 • Leer hoe je emoties in het werk kunt reguleren op een manier die relaties verstevigt.

 • Persoonlijke reflectiemethodieken om negatieve gedachten om te buigen en positieve gevoelens te cultiveren.

 • Technieken om je vermogen tot empathisch luisteren en je natuurlijke stijl van communiceren over gevoelens aan te scherpen.

 • Voorkom besmetting met andermans negatieve emoties. Leer om meer zorg te hebben voor je eigen gevoelens.

INHOUD

Empathisch leiderschap

Emotionele intelligentie is de belangrijkste capaciteit van een goede leider. Ook generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert stelt dat in een artikel in dagblad Trouw. Volgens hem zie je in deze tijd vrouwelijk leiderschap meer naar boven drijven. Zoals bescheidenheid kunnen tonen. En anderen meekrijgen door je intuïtief te verbinden vanuit je eigen ervaringen en je hart.

Psychologisch veilig werkklimaat

Zo creëer je een psychologisch veilig werkklimaat. In zo’n groepsdynamiek zijn collega’s emotioneel betrokken op elkaar. Als iemand verdriet of frustratie uit, zet je je collega niet in de hoek als huilebalk of zeurpiet. Want je behandelt elkaar met de waardigheid die inherent is aan elk mens.

Teamdynamiek maak je met zijn allen

Een team mag de verantwoordelijkheid voor het hooghouden van zo’n klimaat niet afschuiven op de leidinggevende. Hierin heeft iedereen een aandeel. Daarom is het belangrijk dat elke collega bewust omgaat met de eigen emotionele energie en daarover zorgvuldig communiceert. Dit programma helpt je daarbij.

DOELGROEP

Voor mensen die meer balans willen tussen ratio en emotie

Dit programma is bedoeld voor iedereen die beter wil omgaan met eigen en andermans emoties.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

1 dag (09:30 – 17:00 uur) +
0,5 dag (13:00 – 17:00 uur)

Data

De data bepalen we in overleg.

Locatie

De plek moet optimale voorwaarden bieden voor leren en reflectie. Desgewenst organiseer ik voor jullie een geschikte locatie. De kosten voor huur en dagarrangement bereken ik aan jullie door.

Investering

Incompany: € 2.340,- (ex btw, reiskosten en huur locatie).

Wat krijg je hiervoor?

1. Maatwerk zonder bijbetaling

Geen voorbereidingskosten om dit programma op maat te maken voor jouw organisatie.

2. Persoonlijke intake

Schriftelijke intake met elke deelnemer.

3. Telefonische terugkoppelingen

Na iedere bijeenkomst koppelen we behaalde resultaten telefonisch aan elkaar terug. We stellen het programma bij waar dat nodig is en springen in op de actualiteit van de organisatie.

4. Online toolbox

Content in de cloud: sheets, toolbox, opdrachten, naslagwerk.

5. Zoom coaching

Persoonlijke sparring met de trainer tot 3 maanden na het programma.

AANPAK

Workshop van 1 dag met follow-up

Het programma bestaat uit een kernworkshop van 1 dag. Na 3 maanden neem je deel aan een opfris bijeenkomst van een halve dag. Tussen de bijeenkomsten door maak je een toegepaste praktijkopdracht.

Leren van en met collega’s

Tijdens de bijeenkomsten worden inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste tools en concepten afgewisseld met relevante casebesprekingen. Je maakt uitdagende opdrachten. En oefent met je collega’s om je empathisch vermogen aan te scherpen. Elke bijeenkomst ga je weg met concrete tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Follow-up om leerresultaten te verankeren

Tijdens de opfris-bijeenkomst deel je succeservaringen over de afgelopen periode met elkaar. Ook bespreek je actuele leervragen in een begeleide intervisie. Tot slot maak je een actieplan om de belangrijkste inzichten levend te houden en te verankeren in duurzaam nieuw gedrag.

Training-emotionele-intelligentie-Cees-Jan-Buurman

PROGRAMMA

Onderwerpen die aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Gevoelens, wensen en behoeften

 • Zelfassessment: Hoe emotioneel intelligent ben je eigenlijk?

 • Emotionele intelligentie: Wat? Waarom? Hoe leer je het?

 • Zelfbewustzijn: Hoe (h)erken je je gevoelens, wensen en behoeften?

 • Mentale veerkracht: Hoe denk je reactieve gedachten om?

 • Emotieregulatie: Beter omgaan met je frustraties.

 • ‘Social skills’ en empathie: Hoe communiceer je sensitief met in- en externe stakeholders?

 • Prakijkopdrachten: Persoonlijk leerexperiment, oordelen op jezelf.

Bijeenkomst 2 – Het geleerde levend houden

 • Keep the dream alive: Delen van succeservaringen met je persoonlijk leerexperiment.

 • Emotionele besmetting: Hoe zorg je ervoor niet meegesleept te worden in andermans negativiteit?

 • Begeleide intervisie: Leren van de praktijkproblemen van je medecursisten.

 • Follow-up: Suggesties voor een volgende stap in ontwikkeling.

In het bedrijfsleven zullen we termen als liefde of compassie nooit gebruiken, terwijl alle mensen hier juist naar verlangen.

Joseph Jaworski, Hoofd Global Scenario Planning bij Shell van 1990 – 1994

RESULTAAT

Na dit programma:

 • Ga je effectief om met emoties in een zakelijke context. Je zelfbewustzijn is toegenomen.

 • Ben je in staat de eigen negatieve emoties die nu en dan opspelen in je werk beter te reguleren.

 • Heb je de tools om belemmerende overtuigingen om te buigen naar zelfversterkende gedachten.

 • Ben je handiger in proactief en empathisch communiceren met collega’s en externe stakeholders.

 • Ga je op een evenwichtige manier om met de negativiteit van de mensen met wie je regelmatig samenwerkt.

 • Voor leidinggevenden: je hebt handvatten voor meer psychologische veiligheid in je team.

PAST DEZE TRAINING BIJ MIJ?

Dit programma past bij je als je:

 • Denken en voelen in evenwicht wilt brengen in je professionele handelen.

 • Op zoek bent naar een goed alternatief voor het jaarlijkse teambuildingsuitje.

 • Emotionele intelligentie als module wil opnemen in je incompany leiderschap ontwikkeltraject.

LIEVER INCOMPANY?

Wil je deze training liever Incompany organiseren voor de medewerkers in je team of aanbieden via je interne academie?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Inspirerend

Inspirerende training. Het daagt je uit om naar binnen te kijken. Cees Jan nodigt iedereen uit om buiten je comfortzone te komen.

Flink meer inzicht gekregen

Motiverend, inspirerend en confronterend, met duidelijke stappen hoe je verder kunt. Ik heb flink meer inzicht gekregen in mijn eigen gedrag

Zoveel praktische manieren

De openheid in de groep en hoe iedereen deelnam aan de gesprekken was top! Ik kan iedereen deze training aanbevelen, omdat er zoveel praktische manieren zijn om wat ik vandaag heb geleerd toe te passen.

Uitstekend

Uitstekende training. Misschien dat we niet alles in één dag hebben kunnen behandelen, maar het heeft wel heel wat interessante gesprekken opgeleverd met het team. Ik geloof dat het anderen zou helpen in teambuilding en om conflicten op de werkvloer te vermijden.

Goed idee voor teambuilding

De open discussies met mijn collega’s over het thema emotionele intelligentie vond ik het meest waardevol. Goed idee voor teambuilding!

Delen via