Teamtraining Emotionele Intelligentie

TEAMTRAINING EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Zorgvuldig omgaan met je eigen en andermans gevoelens op het werk

DAT WE KUNNEN VOELEN MAAKT ONS TOT MENS

Wat doe je met je emoties op het werk? Slik je ze in? Of loop je leeg bij het eerste de beste klakbord? Hoe ga je om met de frustraties van collega’s? Maakt het verschil als je een leidinggevende positie hebt? Wat doe je dan met gevoelens van twijfel en onzekerheid?

 • Vergroot je zelfbewustzijn door meer inzicht in de functie van emoties.

 • Leer hoe je emoties in het werk kunt reguleren op een manier die relaties verstevigt.

 • Persoonlijke reflectiemethodieken om negatieve gedachten om te buigen en de power van positieve gevoelens te cultiveren.

 • Technieken om je vermogen tot empathisch luisteren en je natuurlijke stijl van communiceren over gevoelens aan te scherpen.

 • Voorkom besmetting met andermans negatieve emoties door te leren om beter te zorgen voor je eigen gevoelens.

INHOUD

Empathisch leiderschap

Luisteren is een van de belangrijkste kenmerken van een goede leider. Dat stelt generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert in een artikel in dagblad Trouw. Volgens hem zie je in deze tijd vrouwelijk leiderschap meer naar boven drijven. Niet de macho uithangen, maar bescheidenheid kunnen tonen. Anderen meekrijgen door je intuïtief te verbinden vanuit je eigen ervaringen en je hart.

Psychologisch veilig werkklimaat

Zo creëer je als leidinggevende een psychologisch veilig werkklimaat in je team of taakgroep. In zo’n groepsdynamiek zijn collega’s emotioneel betrokken op elkaar. Als iemand verdriet of frustratie uit, zet je je collega niet in de hoek als huilebalk of zeurpiet. Je behandelt elkaar met de waardigheid die inherent is aan elk mens.

Teamdynamiek maak je met zijn allen

Een team mag de verantwoordelijkheid voor het hooghouden van zo’n klimaat niet afschuiven op de leidinggevende. Hierin heeft elk lid een aandeel. Want ook een bullebak op de afdeling kan schrik geven in de onderlaag. Ook als hij dat niet in de gaten heeft. Daarom is het belangrijk dat elke collega bewust omgaat met de eigen emotionele energie en daarover zorgvuldig communiceert.
Dit programma helpt je daarbij.

DOELGROEP

Voor teams die op een positieve manier willen omgaan met emoties

Dit programma is bedoeld voor alle teams, afdelingen of werkgroepen die beter willen omgaan met elkaars emoties in de samenwerking.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

1 dag (09:30 – 17:00 uur) +
0,5 dag (13:00 – 17:00 uur)

Investering

€ 2.340,- (exclusief btw, huur locatie en arrangementskosten).

Wat krijg je voor deze investering?

1. Persoonlijke intake

Online intakeformulier voor elke deelnemer om persoonlijke leerwensen aan te geven.
Telefonisch interview met de trainer om te kijken of dit programma aansluit bij jouw verwachtingen als teammanager. Mocht dat niet het geval zijn, kan je de inschrijving kosteloos annuleren.

2. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

3. Persoonlijk advies

Aan het einde van de laatste bijeenkomst krijg je een persoonlijk advies over de volgende stap in jullie ontwikkeling als team.

4. Zoom coaching

Tot 8 weken na het programma blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring via Zoom. Ook tijdens de looptijd tussen de bijeenkomsten door.

5. Certificaat van deelname

Erkenning voor behaalde competenties.

MIJN AANPAK

Workshop van 1 dag met follow-up

Het programma bestaat uit een kernworkshop van 1 dag. Na 3 maanden nemen jullie deel aan een opfris bijeenkomst van een halve dag.
Tussen de bijeenkomsten door maakt elke deelnemer een toegepaste praktijkopdracht. Zo heb je een optimale vertaalslag van het geleerde in de ‘classroom’ naar je dagelijks werk.

Inspirerende bijeenkomsten om te leren van en met elkaar

Tijdens de bijeenkomsten worden inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste tools en concepten afgewisseld met relevante casebesprekingen. Jullie maken uitdagende opdrachten. En oefenen op elkaar om het empathisch luisterend vermogen aan te scherpen. Elke bijeenkomst gaat het team weg met concrete tips waarmee men direct aan de slag kan.

Follow-up om de belangrijkste leerresultaten te verankeren in nieuwe gewoonten

Tijdens de opfris-bijeenkomst deel je succeservaringen over de afgelopen periode met elkaar. Jullie bespreken actuele leervragen in een begeleide intervisie. Ieder maakt een persoonlijk actieplan om de belangrijkste inzichten levend te houden en te verankeren in duurzaam nieuw gedrag.

Training-emotionele-intelligentie-Cees-Jan-Buurman

PROGRAMMA

Onderwerpen die in de training aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Gevoelens, wensen en behoeften in professionele rollen

 • Zelfassessment: Hoe emotioneel en sociaal intelligent ben je eigenlijk in je werk?

 • Emotionele Intelligentie: Wat is het? Waarom is het belangrijk? Kun je het leren? Hoe dan?

 • Zelfbewustzijn: Hoe je gevoelens, wensen en behoeften makkelijker kunt herkennen en uiten.

 • Veerkracht: zelfhulp methodiek om ondermijnende gedachten om te buigen naar helpende.

 • Regulatie van emoties bij tegenslag: in 5 stappen effectiever omgaan met negatieve emoties.

 • ‘Social skills’ en empathie: Hoe communiceer je sensitiever met elkaar?

 • Prakijkopdracht: Persoonlijk leerexperiment, oordelen op jezelf.

Bijeenkomst 2 – Het geleerde levend houden

 • Keep the dream alive: Delen van succeservaringen met je persoonlijk leerexperiment.

 • Emotionele besmetting: Hoe zorg je ervoor niet meegesleept te worden in andermans negativiteit?

 • Begeleide intervisie: Leren van elkaars praktijkproblemen.

 • Follow-up: Suggesties voor een volgende stap in de ontwikkeling van het team.

In het bedrijfsleven zullen we termen als liefde of compassie nooit gebruiken, terwijl alle mensen hier juist naar verlangen.

Joseph Jaworski, Hoofd Global Scenario Planning bij Shell van 1990 – 1994

RESULTAAT

Na dit programma:

 • Gaan jullie effectief om met elkaars emoties. Het groepsvertrouwen is toegenomen.

 • Is het team in staat de negatieve emoties die nu en dan opspelen in het werk beter te reguleren.

 • Heeft elke deelnemer de tools om belemmerende overtuigingen om te buigen naar zelfversterkende gedachten.

 • Is elke deelnemer handiger geworden in proactief en empathisch communiceren met collega’s en externe stakeholders.

 • Gaat elke deelnemer op een evenwichtige manier om met de negativiteit van de mensen met wie men regelmatig samenwerkt.

 • Heeft de teamleider handvatten om de psychologische veiligheid in het team te vergroten.

PAST DEZE TRAINING BIJ ONS?

Dit programma is een goede keus als jullie:

 • Denken en voelen in evenwicht willen brengen in jullie professionele handelen.

 • Op zoek zijn naar een goed alternatief voor het jaarlijkse teambuildingsuitje.

 • De groepsdynamiek willen verbeteren en het wederzijds vertrouwen in elkaar willen verhogen.

MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie over dit programma?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Inspirerend

Inspirerende training. Het daagt je uit om naar binnen te kijken. Cees Jan nodigt iedereen uit om buiten je comfortzone te komen.

Flink meer inzicht gekregen

Motiverend, inspirerend en confronterend, met duidelijke stappen hoe je verder kunt. Ik heb flink meer inzicht gekregen in mijn eigen gedrag

Zoveel praktische manieren

De openheid in de groep en hoe iedereen deelnam aan de gesprekken was top! Ik kan iedereen deze training aanbevelen, omdat er zoveel praktische manieren zijn om wat ik vandaag heb geleerd toe te passen.

Uitstekend

Uitstekende training. Misschien dat we niet alles in één dag hebben kunnen behandelen, maar het heeft wel heel wat interessante gesprekken opgeleverd met het team. Ik geloof dat het anderen zou helpen in teambuilding en om conflicten op de werkvloer te vermijden.

Goed idee voor teambuilding

De open discussies met mijn collega’s over het thema emotionele intelligentie vond ik het meest waardevol. Goed idee voor teambuilding!

Delen via