Workshop Opstellingen Sturen vanuit het Geheel

WORKSHOP OPSTELLINGEN STUREN VANUIT HET GEHEEL

Verbinden vanuit je vitale plek in het systeem

WE HEBBEN GENOEG KOPLOPERS. MAAR WAAR ZIJN DE VERBINDERS?

In onze samenleving in transitie hebben we inmiddels genoeg koplopers: mensen met innovatieve ideeën en doorbraken. Wat we nu nodig hebben zijn verbinders. Leiders en adviseurs die mensen en ideeën verbinden. Die projecten en functionele beleidsgebieden aan elkaar koppelen, op alle lagen in het systeem. Dat stelt Nieuwe Leider Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Waar sta ik nu in allerlei projecten? Wat zijn mijn rollen precies? Wat verwachten anderen van mij? Waar zit spanning? En hoe breng ik al die verwachtingen en belangen op één lijn?

 • In mijn multi-disciplinair projectteam zitten mensen met verschillende expertises uit verschillende bedrijven. En ja, ook met verschillende karakters. Het lukt ons niet om op tijd te leveren binnen het gestelde budget. Wat we tussentijds wel realiseren, voldoet niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Hoe krijg ik weer grip op dit project?

 • Als procesmanager is het aan mij om regie te nemen in de keten. Maar ik heb geen formele macht. Wat doe ik met een senior-adviseur in mijn tijdelijke projectteam die ineens steken laat vallen? Waar komt dit gedrag vandaan? Op wiens weg ligt het om met hem een functioneringsgesprek te voeren? Hoe liggen de loyaliteiten in dit krachtenveld?

 • Mijn afdeling heeft een spilfunctie in het bedrijf. De samenwerking met twee andere kritische teams verloopt stroef. Waar heeft dat mee te maken? Wat is mijn aandeel in dit conflict? Waarom grijpt de directie niet in?

 • Als senior vakman hebben ze mij voor een managementpositie gevraagd. Ik ben nu terechtgekomen op een plek vlak onder de directeur. Ik moet beter leren omgaan met politiek. Hoe doe ik dat? Hoe breid ik mijn strategische invloed uit en bouw ik aan coalities binnen het systeem? Wil ik dat eigenlijk wel?

INHOUD

Zoeken naar de vitale plek in het speelveld

Veel mensen zijn op dit moment gedwongen om vanuit huis te werken, op fysieke afstand van teamleden, collega’s en stakeholders. Maar ook vóórdat de corona crisis jou kluisterde aan de keukentafel, kon je het lastig vinden om de juiste mate van sturing te bieden aan het geheel om op tijd en binnen het budget tot gewenst resultaat te komen.

De positie die je inneemt bepaalt je responsgedrag

Bij het systemisch kijken naar samenwerking is plek een kernthema. Want de positie die je inneemt in relatie tot andere spelers in het veld bepaalt je waarneming en inschatting. Om iets te bereiken kies je bewust voor een bepaalde respons. Zo moet een resultaatgerichte koploper die voor de troepen uitloopt ook af en toe achterom kijken of anderen zijn leiding nog volgen.

Wat is de impact van jouw slagkracht door jouw positie in het geheel?

Wat is je huidige positie in het speelveld? Wat neem je van hieruit waar? Hoe bepaalt dat je responsgedrag? Wat heeft het geheel nu nodig: meer verbinding, meer sturing, of misschien iets anders waar je nog helemaal niet aan hebt gedacht? Welke positie kun jij het beste innemen om daar achter te komen? En wat heb je vervolgens te doen om dat voor elkaar te krijgen?

Deze workshop biedt jou de mogelijkheid tot een antwoord op al deze vragen.

DOELGROEP

Voor teammanagers en strategisch adviseurs die zoeken naar de juiste positie om het geheel een stap verder te brengen

Dit programma is bedoeld voor mensen op sleutelposities in (netwerk)organisaties, strategische verandertrajecten en complexe adviesprojecten, zoals afdelingshoofden, verandermanagers, mensen die leidinggeven aan multi-disiplinaire projectteams, regiomanagers, ketenregisseurs, clustermanagers. Intuïtief zoek je naar meer balans tussen resultaatgericht sturen en relatiegericht verbinden.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

1 dag (09:30 – 17:00 u).
Aantal deelnemers: maximaal 8. Er is ruimte voor maximaal 4 opstellingen.

Data & locatie

25 maart 2022 / Deventer, Erve Groot Baltink
24 juni 2022 / Deventer, Erve Groot Baltink

Investering

€ 345,- (ex. btw).
Kosten arrangement: € 39,- per deelnemer.
De factuur wordt na het telefonische interview verstuurd ter attentie van de in het intakeformulier aangegeven contactpersoon.

Wat krijg je voor deze investering?

1. Persoonlijke intake

Online intakeformulier om je persoonlijke leerwensen aan te geven.
Telefonisch interview met de trainer om te kijken of dit programma aansluit bij jouw verwachtingen. Mocht dat niet het geval zijn, kan je de inschrijving kosteloos annuleren.

2. Kleine groep

Maximaal 8 deelnemers.

3. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

4. Persoonlijk advies

Aan het einde van de bijeenkomst krijg je een persoonlijk advies over de volgende stap in je ontwikkeling.

5. Zoom coaching

Tot 8 weken na het programma blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring via Zoom.

Aanmelden

MIJN AANPAK

Workshop van 1 dag

Na een korte inleiding over dienend leiderschap en het nieuwe adviseren vanuit het geheel maken we een inventarisatie van cases en leerwensen. De hele dag werken we met deze cases. Na iedere opstelling is er gelegenheid tot het stellen van vragen, delen van ervaringen en reflecteren op eigen inzichten uit de opstelling van de ander.

Persoonlijk leerexperiment als follow-up

De bedoeling van een opstelling is in eerste instantie om dieper inzicht te krijgen in een complex vraagstuk. Wil je een actieplan om patronen te doorbreken en te experimenteren met nieuw gedrag in je dagelijks werk dan maak je die ter plekke.

Leren van en met elkaar door representant te zijn in elkaars opstelling

Belangrijke, met jouw case samenhangende personen of elementen stel je op in de ruimte. Je kijkt hoe die zich verhouden tot jou en tot elkaar. Dit wordt “representeren” genoemd. Als je deelneemt aan deze workshop ben je bereid om te fungeren als representant in de opstelling van de vraaginbrenger.

Vaak krijg je als representant in de opstelling van een ander ook inzichten op je eigen vraagstuk. Je leert dus ook als we niet aan jouw case toekomen. In deze 1-daagse workshop is ruimte voor maximaal 4 opstellingen.

De plek die je inneemt, bepaalt wat je ziet.

PROGRAMMA

Onderwerpen die in de workshop aan de orde komen:

Bijeenkomst – Plekbesef en patronen in gedrag

 • Dienend leiderschap en adviseurschap: Hoe kijk je systemisch naar samenwerking in jouw speelveld?

 • Hoe werkt een opstelling? Wat vraagt het van je? Wat levert het je op?

 • De eerste casebespreking en opstelling: inzichten en persoonlijk experiment als follow-up.

 • De tweede casebespreking en opstelling: inzichten en persoonlijk experiment als follow-up.

 • Plekbesef: Welke positie neem jij nu in in het geheel? Wat is daarvan het effect op je sturend en verbindend vermogen? Welk plek is meer dienend aan wat je beoogt?

 • De derde casebespreking en opstelling: inzichten, persoonlijk experiment als follow-up.

 • De vierde casebespreking en opstelling: inzichten, persoonlijk experiment als follow-up.

RESULTAAT

Na deze workshop:

 • Heb je helder inzicht in de dynamieken tussen jou en de belangrijkste spelers in het veld. Je hebt ervaren welke positie je ten opzichte van hen het beste kunt innemen om het geheel een stap verder te brengen, welke nieuwe gedragingen dat van jou vraagt en hoe je daarmee kunt experimenteren in je dagelijks werk.

 • Je weet wat de essentie is van dienend-leiderschap, ook als adviseur of verandermanager zonder formele macht. De belangrijkste ideeën hiervan heb je doorvertaald naar een stijl van sturing geven aan het geheel of het managen van adviesprojecten die aansluit bij jouw natuurlijke stijl van opereren. Je hebt gevoeld hoe je in jouw dagelijkse praktijk vaker kunt handelen vanuit je “authentic swing” bij zaken die er voor jou werkelijk toe doen. Naarmate je dat vaker doet, neemt je slagkracht gestaag toe.

 • Heb je tips en tools gekregen hoe je meer balans kunt houden tussen relatiegericht verbinden om de atmosfeer te verbeteren en tactvol sturen op resultaat om knopen door te hakken en deadlines te halen.

PAST DEZE WORKSHOP BIJ MIJ?

Dit programma is een goede keus als je:

 • Enigszins bekend met systemisch werk, bijvoorbeeld met familieopstellingen.

 • Richting en houvast zoekt in een complexe en onvoorspelbare werkomgeving, bijvoorbeeld omdat je in verwarring bent over verschillende rollen of wat anderen van je verwachten.

 • Al het een en ander hebt gedaan om daar meer helderheid in te scheppen zonder dat dat heeft geleid tot het gewenste resultaat. Vaak is er dan meer aan de hand op een andere laag of plek in het systeem. Zicht daarop geeft jouw meer keuzemogelijkheden.

Aanmelden

LIEVER INCOMPANY?

Wil je deze workshop liever Incompany aanbieden via je interne academie?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Een eigen krachtige stijl

Zijn professionaliteit versmolten met zijn groot empathisch vermogen maken Cees Jan tot een waardevolle coach. Hij heeft een eigen krachtige stijl. Verrast je en zet je aan het denken. Speels maar niet minder serieus legt hij de vinger op de zere plek. Je verworven inzicht laat hij niet als een beton blok bij je liggen maar plaatst het met gepaste humor in de realiteit.
Nicole Wehmeijer, CRM Informatie Consultant

Op diep niveau inzicht

De opstelling was voor mij een bijzondere ervaring, die op diep niveau inzicht heeft gegeven en blokkades heeft weggenomen. Cees Jan heb ik daarbij leren kennen als een betrokken, scherpzinnig en inventieve begeleider.
Harriet Hangelbroek, Management Consultant, Docent Culture & Change

Een stuk innerlijke ballast afgelegd

Ik ben erg blij en dankbaar dat ik bij Cees Jan een opstelling heb gedaan. Sindsdien is er bij mij een duidelijke verandering merkbaar. Ik voel me rustiger en heb een stuk innerlijke ballast weten af te leggen.
Daniella Bos Zwaaf, experienced trainer/coach in personal leadership and effectiveness

Spiegels voorhouden en structuren laten zien

Cees Jan is de rust waar je weer durft te verbinden. Hij laat je zelf aan het roer staan. En zet je aan het denken door spiegels voor te houden en structuren te leren doorzien, zodat je zelf knopen kunt ontrafelen.
Jules Keser, directeur IntermediAct BV

Richting geven vanuit focus

Alles in het leven voltrekt zich in resonantie. Kennelijk wordt jouw trilling niet alleen opgepikt, maar er wordt ook gemakkelijk van je aangenomen. Dat zegt mij wat over jouw hartsgesteldheid en intrinsieke betrokkenheid. Je geeft richting vanuit die focus.
Mirjam Broekhuizen, collega opsteller

“Corona”-gedragsregels

Om onszelf en elkaar tijdens de workshop te beschermen tegen mogelijke besmetting met het Covid-19 virus, stel ik de volgende gedragsregels voor:

 • We werken met maximaal 8 deelnemers in de groep.

 • De hele dag houden we 1,5 meter afstand van elkaar, zowel in de kring als tijdens de lunch.

 • We houden de ramen zoveel mogelijk open. Geef aan wanneer het voor jou te fris wordt in de ruimte. We beslissen dan als groep wat het beste is om te doen.

 • Elkaar begroeten en afscheid nemen doen we door de “corona-buiging”: een lichte buiging met het hoofd als teken van respect voor elkaar.

 • Zodra je iemand opstelt in de ruimte, of je wordt gevraagd om als representant in een opstelling te staan, doe je een mondmasker voor. Deze zijn beschikbaar in de workshopruimte.

 • Als je als vraaginbrenger iemand opstelt in de ruimte doe je dat zonder dat je de representant aanraakt.

 • Als je tijdens de opstelling zelf de beweging voelt iemand aan te raken, vraag je de ander eerst om toestemming daarvoor. Als begeleider van de opstelling doe ik dat zelf ook.

Als je bereid bent je hieraan te committeren, ben je van harte welkom in de workshop. En als je klachten hebt, blijf je uiteraard thuis. Als het weer het toelaat, doen we buiten opstellingen, eventueel met jas aan.