Training Coachend Leidinggeven

Training Coachend Leidinggeven

TRAINING COACHEND LEIDINGGEVEN

Werk op de grens tussen sturen en loslaten

Gemiddelde score: 9,1

NIEUWE LEIDERS

Het nieuwe leiderschap is niet meer op basis van ego. Daar prikt men genadeloos doorheen. Als nieuwe leider wil je authentiek zijn. Je zoekt naar ingangen om teamleden positief te beïnvloeden. Want je gaat uit van het goede in de mens. Daarom heb je de oprechte drijfveer om hen te inspireren en te laten groeien. Maar hoe doe je dat?

 • Krijg inzicht in wat verandering in jouw organisatie aan nieuw leiderschap van jou vraagt.

 • Breng je natuurlijke stijl van probleemoplossend coachen naar het volgende niveau.

 • Scherp je bekwaamheid aan om professioneel te begeleiden bij werk gerelateerde problemen.

 • Leer hoe je een maatwerk traject voor talent ontwikkeling of persoonlijke groei kunt inrichten en verrichten.

 • Pas ‘state-of-the-art’ reflectiemethodieken toe om te coachen vanuit persoonlijke sterktes en potentieel van medewerkers in plaats van hun persoonlijke zwaktes en fouten.

INHOUD

“Klassiek” managementgedrag

“Old-school”-management kenmerkt zich door het beste van jezelf in medewerkers te stoppen. Je neemt jezelf als standaard. Schiet in micromanagement bij uitglijders. En denkt als mentor alles zelf te kunnen.

Effectief coachen

De excellente leidinggevende is een emotioneel intelligente coach. Dat ontdekte het bedrijf Google. Je doet er alles aan om het beste in medewerkers naar boven te halen. Je helpt ze doelen te bepalen. Moedigt aan meer te experimenteren. En verwijst door naar een andere coach als de match ontbreekt.

De middelmanager worstelt met talent ontwikkeling en persoonlijke groei van de medewerker

In een recent onderzoek van het vakblad PW geeft 68% van de respondenten aan dat duurzame inzetbaarheid “hoog op de strategische agenda” staat. Tegelijk vindt maar 18% dat het verandervermogen van de medewerkers in hun organisatie “voldoende” is ontwikkeld. Kennelijk vinden teammanagers het een klus om talent coaching effectief vorm te geven op hun afdeling.

Is “HR” ook zoekende?

Worden teammanagers hierbij voldoende ondersteund door de eigen HR-afdeling? Dat is nog maar de vraag. Ook nogal wat HR-professionals worstelen om de kloof te overbruggen tussen de nieuwe visie op de HR-cyclus in hun organisatie en de praktijk in “de business”.
Dit programma beoogt daartussen een brug te slaan.

DOELGROEP

Voor leidinggevenden die hun coaching willen versterken

Dit programma is bedoeld voor leiders met minstens een jaar ervaring in die rol, bijvoorbeeld als teamleider, regiomanager, afdelingshoofd of clustermanager. Je experimenteert actief met jouw natuurlijke stijl van begeleiden 1-op-1.

En voor HR Business Partners die “de lijn” ondersteunen bij talent development coaching en meer impact willen hebben

Ook als je als HR- of Talent Development professional meer wilt halen uit de persoonlijke coaching met medewerkers of de advisering aan lijnmanagers over ontwikkelingsgericht coachen, zal dit programma waarde toevoegen aan je performance.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

2 x 1 dag (09:30 – 17:00 uur) +
1 x 0,5 dag (13:00 – 17:00 uur)

Data & locatie

9 april, 23 april en 8 juli 2022 / Utrecht

Investering

Prijs: € 1.195,- per deelnemer (exclusief btw).
Kosten arrangement: € 39,- per deelnemer per dag (exclusief btw).
De factuur wordt na het telefonische interview verstuurd ter attentie van de in het intakeformulier aangegeven contactpersoon.

Wat krijg je voor deze investering?

1. Persoonlijke intake

Online intakeformulier om je persoonlijke leerwensen aan te geven.
Telefonisch interview met de trainer om te kijken of dit programma aansluit bij jouw verwachtingen. Mocht dat niet het geval zijn, kan je de inschrijving kosteloos annuleren.
Als je dat wenst, krijg je direct een voorbereidingsopdracht mee voor de eerste bijeenkomst.

2. Kleine groep

Maximaal 8 deelnemers.

3. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

4. Persoonlijk advies

Aan het einde van de laatste bijeenkomst krijg je een persoonlijk advies over de volgende stap in je ontwikkeling.

5. Zoom coaching

Tot 8 weken na het programma blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring via Zoom. Ook tijdens de looptijd tussen de bijeenkomsten door.

6. Certificaat van deelname

Erkenning voor behaalde competenties.

Aanmelden

MIJN AANPAK

Training van 2 dagen met follow-up

Het programma bestaat uit een kerntraining van 2 hele dagen met een tussenperiode van 2 weken. Na 3 maanden neem je deel aan een opfris-bijeenkomst van een halve dag.
Tussen de bijeenkomsten door maak je een aantal toegepaste praktijkopdrachten. Zo heb je een optimale vertaalslag van het geleerde in de ‘classroom’ naar je dagelijks werk.

Inspirerende bijeenkomsten om je te meten aan ‘peers’

Tijdens de bijeenkomsten worden inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste tools en concepten afgewisseld met relevante casebesprekingen. Je maakt uitdagende opdrachten. En oefent met een trainingsmaatje om je coachend vermogen aan te scherpen. Elke bijeenkomst ga je weg met concrete tips waarmee je direct aan de slag kunt.

Follow-up om je belangrijkste leerresultaten te verankeren in nieuwe gewoonten

Tijdens de opfris-bijeenkomst deel je succeservaringen over de afgelopen periode met je trainingsmaatjes. Je bespreekt actuele leervragen in een begeleide intervisie. En je maakt een definitief actieplan om de belangrijkste inzichten levend te houden en te verankeren in duurzaam nieuw leiderschapsgedrag.

Training-coachend-leidinggeven-CJ-Buurman

Het bedrijf groeit naarmate onze medewerkers groeien.

Jef Colruyt, CEO Colruyt Group sinds 1994

PROGRAMMA

Onderwerpen die in de training aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Probleemoplossende coaching

 • Het landschap verandert razendsnel: Welke uitdagingen zie jij in jouw organisatie? Wat vraagt dat van jou aan nieuw leiderschapsgedrag?

 • Persoonlijke GAP-analyse: Waar sta je nu? Waar wil je heen? En waarom? Wat heb je nodig?

 • Coaching door de teamleider: Hoe kies je uit de vele vormen, principes en methodieken de juiste?

 • Basis gesprekstechnieken: Luisteren zonder oordeel, verdiepende vragen, feedback op gedrag.

 • De kunst van het contracteren: Hoe maak je van een klacht een werkbare coachvraag?

 • GROW en de Coaching Cirkel: Hoe structureer je een probleemoplossend coachgesprek?

 • Praktijkopdrachten: 360 graden feedback coachend leiderschapsgedrag, quick scan talent ontwikkeling.

Bijeenkomst 2 – Talent Development en coaching op persoonlijke groei

 • Terugblik op praktijkopdrachten: Hoe evalueer je op flow en empowerment?

 • Duurzame inzetbaarheid en talent ontwikkeling: Hoe werkt het? Wat vraagt dat van jou?

 • Ontwikkelingsgericht coachen: In welke richting begeleid jij het teamlid naar vooruitgang?

 • Coachen op basis van persoonlijke sterktes en potentieel van de medewerker: Hoe doe je dat?

 • Running case ‘Ontwikkelingsgericht coachen door de afdelingsmanager’: Hoe zou jij het aanpakken?

 • Dilemma’s en succesfactoren coachen op ontwikkeling: Hoe deal je er mee? Hoe richt je het in?

 • Praktijkopdrachten: Persoonlijk leerexperiment, ‘pimp’ je check-ins, werken met het coachplan.

Bijeenkomst 3 – Het geleerde levend houden

 • Terugblik op de ‘highlights’ van de training: Delen van succeservaringen met je leerexperiment.

 • Verzoeknummers: Oppakken van wat is blijven liggen of onvoldoende is belicht.

 • Begeleide intervisie: Wat kun je leren van de praktijkproblemen van je trainingsmaatjes?

 • Persoonlijk advies follow-up: Hoe borg je ‘key learnings?’ Wat is de volgende stap in je ontwikkeling?

RESULTAAT

Na dit programma:

 • Heb je een heldere visie op het nieuwe leiderschap dat nu nodig is in deze overgangsfase van jouw organisatie. Je hebt meer gevoel voor jouw “Authentic Swing”. En handelt er vaker naar.

 • Haal je meer rendement uit situationeel probleemoplossende coachgesprekken. Je komt sneller tot de kern van de zaak. Legt de vraag achter de vraag bloot. En pakt door op het maken van resultaatgerichte afspraken.

 • Geef je effectief uitvoering aan het strategische beleid van jouw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid en talent coaching. Binnen jouw team heb je de inrichting van feedback- en ontwikkelingsgesprekken zodanig bijgesteld dat het voor iedereen nog beter werkt.

 • Ben je in staat om – tot op zekere hoogte – medewerkers ook professioneel te begeleiden bij de verdere ontplooiing van hun persoonlijkheid. Met als aangrijpingspunt het functioneren in hun werk.

 • Ga je uit van de persoonlijke sterktes van de medewerker en zijn potentieel. Je weet hoe je krachtgerichte feedback geeft. En doet vaker aan empowerment.

PAST DEZE TRAINING BIJ MIJ?

Dit programma is een goede keus als je:

 • Verdieping wenst in je stijl van probleemoplossend coachen.

 • Proactief aan talent coaching wilt doen om het verandervermogen van medewerkers te vergroten.

 • Als interne coach regelmatig collega’s begeleidt bij het doorbreken van patronen en tot een steile leercurve van de gecoachte wil komen.

Aanmelden

LIEVER INCOMPANY?

Wil je deze training liever Incompany organiseren voor je leiderschapsteam of aanbieden via je interne academie?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Deskundig en betrokken

Cees Jan, een inspirerende persoonlijkheid, deskundig en betrokken. Oprechte interesse in de mens. Ik heb hem leren kennen tijdens een van zijn workshops familieopstellingen. Een ervaring die me rijk heeft gemaakt. Daarna heb ik bij hem deelgenomen aan een coachingstraining: een aanrader voor coachende leiders. De manier waarop Cees Jan deze dagen vorm en inhoud weet te geven geeft volop ruimte voor leren over jezelf en het coachen. Weer een ervaring rijker, mede dankzij de individuele coachingsgesprekken.
Carolien De Jong-Maliepaard, Hoofd P&O Zorggroep bij Noordwest-Veluwe

Nieuwe mogelijkheden gekregen

Praktijkgericht en geeft inzicht in je eigen gedrag en hoe dat anderen beïnvloedt. Ik heb nieuwe mogelijkheden gekregen om de gesprekken met mijn medewerkers te verdiepen. Doen, aanrader, ook voor collega’s die al ruime managementervaring hebben!
Clustermanager bij een verzekeringsbedrijf

Grote ervaringsdeskundigheid

Geweldige trainer! Stelt je op je gemak, brengt stof goed over en nodigt uit tot deelname aan de bijeenkomst. Veel kennis van het vak en maakt waar nodig zaken nog duidelijker. Zijn grote ervaringsdeskundigheid maakt dat ik vertrouwen heb in zijn kwaliteiten bij het gaan uitoefenen van het beroep als coachend leider.
Teamleider bij een gemeente