Training Blij Vergaderen met meer Resultaat

TRAINING BLIJ VERGADEREN MET MEER RESULTAAT

Effectieve besluitvorming zonder onderstroom in de groep

COLLECTIEVE KWALITEITEN EN GROEPSPATRONEN

Sommige werkgroepen kunnen uitstekend analyseren, maar pakken onvoldoende door. Andere schieten direct in de oplossing met het risico een complex probleem eenzijdig te benaderen. Elk team heeft zijn eigen collectieve kwaliteiten en patronen. Hoe spring je daar als voorzitter of gesprekleider van jouw werkgroepen op in?

 • Meer inzicht in je natuurlijke stijl van voorzitten.

 • Een effectieve groepsinteractie en vergaderstructuur voor je team- of stuurgroep-overleg.

 • Tactvol en dynamisch sturen van de groep bij complexe besluitvorming.

 • Aanscherpen van de bekwaamheid om face-to-face meetings te leiden.

 • Inzicht in de invloed van het interne vergadercircuit van de organisatie op de groepsdynamiek in jouw vergaderingen.

INHOUD

Nederland vergaderland

Managers brengen gemiddeld 10 uur per week door in vergadering. Dit komt door het in ons land gangbare poldermodel. We willen namelijk allemaal graag gehoord en gezien worden. Daarom gaan we net zolang door met praten totdat er breed draagvlak is voor een besluit. Dit is een typisch Nederlands verschijnsel.

Korter vergaderen met minder deelnemers en meer resultaat

Al dat vergaderen kost tijd. Die tijd gaat ten koste van “diep denkwerk” aan het bureau. Geen wonder dat hoog op het wensenlijstje van vergaderend Nederland staat om korter te vergaderen met minder deelnemers en meer resultaat.

Onhandig voorzitterschap bron van irritatie

Ook de wens te kunnen schakelen tussen verschillende stijlen van de voorzitter om snel tot goede groepsbesluiten te komen bij complexe problemen, staat hoog op het verlanglijstje. Effectief en dynamisch leidinggeven aan groepsbesprekingen met oog voor de belangen van elke deelnemer afzonderlijk is geen vanzelfsprekendheid. Daar kun je beter in worden.

DOELGROEP

Voor gespreksleiders die betere besluiten willen in een constructieve groepsdynamiek

Iedereen die zijn of haar stijl van leidinggeven aan teamvergaderingen, offline meetings en andere face-to-face groepsbesprekingen wil aanscherpen, zodat deze korter, soepeler en energieker verlopen met nuttigere uitkomsten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

2 x 0,5 dag (13:00 – 17:00 uur)

Data & locatie

11 april, 9 mei 2022 / Utrecht.
7 november, 5 december 2022 / Deventer.

Investering

Prijs: € 675,- per deelnemer (exclusief btw).
Kosten arrangement: € 19,50 per deelnemer per bijeenkomst (exclusief btw).
De factuur wordt na het telefonische interview verstuurd ter attentie van de in het intakeformulier aangegeven contactpersoon.

Wat krijg je voor deze investering?

1. Persoonlijke intake

Online intakeformulier om je persoonlijke leerwensen aan te geven.
Telefonisch interview met de trainer om te kijken of dit programma aansluit bij jouw verwachtingen. Mocht dat niet het geval zijn, kan je de inschrijving kosteloos annuleren.
Als je dat wenst, krijg je direct een voorbereidingsopdracht mee voor de eerste bijeenkomst.

2. Kleine groep

Maximaal 8 deelnemers.

3. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

4. Persoonlijk advies

Aan het einde van de laatste bijeenkomst krijg je een persoonlijk advies over de volgende stap in je ontwikkeling.

5. Zoom coaching

Tot 8 weken na het programma blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring via Zoom. Ook tijdens de looptijd tussen de bijeenkomsten door.

6. Certificaat van deelname

Erkenning voor behaalde competenties.

Aanmelden

MIJN AANPAK

Workshop van 2 halve dagen

Het programma bestaat uit een workshop van 2 middagbijeenkomsten met een tussenperiode van 3 tot 4 weken.

Inspirerende bijeenkomsten om te leren van gelijkgestemden

Tijdens de bijeenkomsten worden presentaties van bewezen tools en concepten afgewisseld met relevante casebesprekingen en uitdagende opdrachten. Je krijgt de ruimte om te oefenen op de leergroep om je voorzittersvaardigheden te verdiepen. En elk bijeenkomst verlaat je met concrete tips en tricks waarmee je direct aan de slag kunt.

Toegepaste praktijkopdrachten om jouw vergaderingen te verbeteren

Tussen de bijeenkomsten door maak je twee praktijkopdrachten:

 • Je maakt een analyse van de vergadercultuur binnen je organisatie. Hiermee krijg je meer inzicht in de invloed die het interne vergadercircuit heeft op de gang van zaken en de dynamiek binnen jouw teambesprekingen.

 • Daarnaast haal je met een speciale vragenlijst feedback op bij je teamleden om samen met hen te komen tot een betere communicatie- en overlegstructuur in de groep.

Training-blij-vergaderen-met-meer-resultaat-Cees-Jan-Buurman

PROGRAMMA

Onderwerpen die in de training aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Effectief vergaderen en goed gespreksleiderschap

 • GAP-analyse: waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat hebt je te leren?

 • Vergadercultuur: hoe houd jíj balans tussen polderen en knopen doorhakken?

 • Korter vergaderen met meer resultaat: hoe pak je dat aan?

 • Gestructureerd, verbindend en dynamisch leidinggeven aan het groepsgesprek.

 • Praktijkopdrachten: analyse organisatie vergadercircuit; verbeterplan teamoverleg.

Bijeenkomst 2 – Besluitvorming en het groepsproces

 • Appreciative Inquiry: experiment om vergaderpatronen in de organisatie te doorbreken.

 • Complexe besluitvorming in groepen: sturen op minstens 6 aspecten.

 • Authentiek voorzitterschap: ontdek je natuurlijke stijl van besluiten nemen.

 • De onderstroom in je team: remmende factor voor effectief vergaderen.

 • Persoonlijk Actie Plan; de volgende stap in je ontwikkeling.

De kans dat hardnekkige vergaderproblemen verdwijnen is stukken groter bij een integrale aanpak waarbij het vergadercircuit van een organisatie als geheel wordt doorgelicht en alle vergaderaars van hoog tot laag betrokken worden.

Wilbert van Vree, vergaderexpert

RESULTAAT

Na deze training:

 • Leid je vergaderingen effectief: je biedt een flexibele structuur, genereert constructieve interactie en dynamiseert het groepsproces.

 • Begeleid je het groepsoverleg met zachte hand naar een beter besluit.

 • Heb je een stijl van voorzitten aangenomen die past bij je natuurlijke talenten.

 • Heb je met je team stappen gemaakt om samen het werkoverleg structureel te verbeteren.

 • Heb je inzicht in hoe de huidige organisatie-vergadercultuur jouw teamoverleg beïnvloedt. Je hebt dit in je leiderschapsteam aan de orde  gesteld als opstap naar een mogelijk collectief veranderprogramma.

PAST DEZE TRAINING BIJ MIJ?

Dit programma is een goede keus als je:

 • Inzicht wilt in je eigen blinde vlekken als groepsgespreksleider en tips om meer rendement uit je vergaderingen te halen.

 • Bereid bent eigen casuïstiek in te brengen in de groep, zodat je kunt oefenen met nieuw voorzittersgedrag.

 • Een onderstroom in je team vermoedt, die impact heeft op het werkoverleg en er laagdrempelig naar wil kijken zonder een externe professional een uitgebreide teamopstelling te laten doen.

Aanmelden

LIEVER INCOMPANY?

Wil je deze training liever Incompany organiseren voor de medewerkers in je team of aanbieden via je interne academie?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Aandacht voor eigen casuïstiek

Er is alle aandacht voor eigen casuïstiek, de toepassing in de praktijk én de kleine trucjes.

Toegevoegde waarde

Trainer biedt toegevoegde waarde op wat hij in het groepsproces ziet gebeuren.

Snel afgestemd

Goed naar de leervraag gekeken. Snel afgestemd en aangepast naar de behoefte van de groep.

Buddysysteem hielp

Het buddysysteem met een collega-teamleider hielp me om het overleg met mijn eigen team te verbeteren.

Aanbevolen

De onderlaag is vandaag ter sprake gekomen. Aanbevolen voor groepsdynamiek en teamwerking!