Jaartraining Ontwikkelingsgericht Leidinggeven

JAARTRAINING ONTWIKKELINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

Ondersteunend begeleiderschap bij verandering

MIDDELMANAGERS ZIJN OVERBELAST

Teammanagers zijn overbelast. Ze lopen regelmatig “de gaten dicht”, waardoor ze het overzicht verliezen. Als gevolg hiervan geven ze onvoldoende sturing en richting aan de toekomst. Gewenste competenties zijn onder andere:

 • Meer sturing bieden aan verbeteringsprocessen op de werkvloer.

 • Meer richting geven aan de toekomst door het creëren van teamontwikkelruimte.

 • Het “goede gesprek” kunnen voeren in het kader van ontwikkeling van de medewerkers.

 • Inclusief leidinggeven, bijvoorbeeld door handiger om te gaan met generatieverschillen.

 • Meer nut halen uit het werkoverleg en andere vergaderingen.

DOELGROEP

Voor leiders die verandering begeleiden.

Dit programma is bedoeld voor managers met minstens 3 jaar leidinggevende ervaring.

INHOUD

Dienend leiderschap

Een richtinggevende filosofie is dienend leiderschap. De dienende teamleider zet het welzijn van de medewerkers voorop. Is authentiek en integer. Werkt niet meer vanuit ego, maar vanuit het collectieve belang. Geeft autonomie. En heeft de moed om door te zetten bij tegenslag.

Voorbeeldfunctie

De voorbeeldfunctie is belangrijk. In iedere situatie kiest de teammanager zijn gedrag op basis van dit gegeven. Hij laat zich aanspreken op waartoe hij zich heeft gecommitteerd. En spreekt anderen aan op datgene waaraan zij zich hebben verbonden.

Eenheid in diversiteit

Hij geeft leiding vanuit het geheel. In co-creatie met zijn team schept hij een kader, waarbinnen verschillen in karakter en talenten productief worden gemaakt. Hij is een echte verbinder: een meester in het managen van diversiteit door het creëren van eenheid in verscheidenheid.
De filosofie van dienend leiderschap, de gewenste voorbeeldfunctie en het verhogen van de eenheid en samenhang in het eigen team zijn de roden draden van dit programma.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

Kick-Off (1,5 uur), persoonlijke interviews (1 uur p.p), 5 vaardigheidsmodules (17 dagdelen), 3 intervisiebijeenkomsten (3 dagdelen), persoonlijke coaching (4 sessies van 1,5 uur p.p), Kick-Out (2 dagdelen).

Looptijd: 12 tot 14 maanden.

Data

De data bepalen wij in overleg.

Locatie

De plek moet optimale voorwaarden bieden voor leren en reflectie. Bovendien moet de locatie beschikken over een hotelfunctie met overnachtingsmogelijkheden.

Ik heb goede ervaringen met Conferentieoord Woudschoten in Zeist, Landgoed ISVW in Leusden en Nieuw Allardsoog in Bakkeveen.

Investering

Incompany: € 19.500,- voor de vaardigheidsmodules en intervisies (inclusief voorbereiding en tussentijds afstemmen).

Persoonlijke coaching: De investering voor de intakes en persoonlijke coaching is afhankelijk van het aantal deelnemers: € 195,-/u.

Assessment: Leiderschap Effectiviteit Analyse: € 395,- per profiel.

Niet inbegrepen: kosten voor hotel, overnachting en dagarrangementen.

AANPAK

Kick Off

De deelnemers worden geïnformeerd over de inhoud en opbouw van het programma. We maken afspraken over de werkwijze.

Persoonlijke interviews

Het startniveau en aandachtspunten van iedere deelnemer worden in kaart gebracht.

Assessment

Met de Leiderschap Effectiviteit Analyse – een 360 graden feedback instrument – krijgt de deelnemer een profiel van het huidig leiderschapsgedrag en de ontwikkelpunten.

Gedragstrainingen

Het kerntraject kent 5 vaardigheidsmodules van in totaal 17 dagdelen. Tijdens de bijeenkomsten worden inspirerende inleidingen afgewisseld met casebespreking en groepsdiscussie. De deelnemers maken uitdagende opdrachten en oefenen op elkaar om leiderschapsgedrag aan te scherpen.

Intervisie

De vaardigheidsmodules worden afgewisseld met in totaal 3 intervisiebijeenkomsten van elk een halve dag. In een zelfsturend leerproces onder begeleiding van de trainer zoeken de deelnemers naar antwoorden op actuele vragen

Persoonlijke leerexperimenten

Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan complexe vraagstukken uit hun dagelijks werk. Hierbij sluiten we aan op de meest recente ontwikkelingen binnen de organisatie.

Buddy-coaching en appgroep

Voor een zo steil mogelijke leercurve, maken we gebruik van buddy-coaching. Met een speciale appgroep wordt extra ondersteuning geboden.

Persoonlijke coaching

Gedurende het jaar krijgt de deelnemer 4 individuele coaching sessies van 1,5 uur met de trainer. Dit biedt de deelnemer de mogelijkheid om persoonlijke thema’s en patronen op een dieper niveau te onderzoeken.

Kick-Out

In een afsluitende bijeenkomst aan het einde van dit jaartraject vertelt de deelnemer over de groei die hij heeft doorgemaakt. We vieren zijn succes en toosten op zijn verdere ontwikkeling.

Co-creatie en samenwerking

Na iedere bijeenkomsten koppelen we de belangrijkste resultaten aan elkaar terug. We stellen het programma bij als dat nodig is. En springen in op de actualiteit van de organisatie.

PROGRAMMA

Onderwerpen die in dit programma aan de orde komen:

Module 1 – Persoonlijk leiderschap en autonomie
(2,5 dag)

Waarom
Persoonlijk leiderschap betekent leidinggeven van binnenuit. Dat wil zeggen dat je je bewust bent van de innerlijke bron van waaruit je handelt. Bij managers is dat vaak de blinde vlek. Hoe meer jij beseft vanuit welke innerlijke gesteldheid jij kiest voor een bepaalde oplossing, des te meer de medewerkers in jouw team jouw leiding volgen.

Hoe
Deze module bestaat uit een tweedaagse bijeenkomst met overnachting en een avondprogramma. De deelnemer werkt doelgericht aan de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Hij wordt zich bewust van de eigen innerlijke bron van waaruit hij handelt: mentaal, emotioneel, fysiek, spiritueel.

Wat
Onderwerpen die tijdens de 2-daagse bijeenkomst aan de orde komen:

Start dag 1: 09.30

 • Jouw unieke verhaal: Waar sta je nu? Wat heb je al bereikt? Waar wil je heen?

 • De essentie van teamleiderschap binnen jouw organisatie: Wat vraagt het van jou?

 • Persoonlijk leiderschap en psychologische groei als basis voor succesvol teamleiderschap.

 • Tijdlijn: je leven tot nu toe; opvattingen en overtuigingen over leiderschap en macht.

 • Terugkoppelen e-assessment en formuleren groeipunten: Personal Balance Scorecard.

 • Managementrollen en -stijlen: Wat is jouw natuurlijke stijl van leidinggeven?

 • ‘De leidinggevende als dirigent’: Gastworkshop door Ronald Becker.

Einde dag 1: 20.00 uur.
Start dag 2: 09.00 uur.

 • Breinleren en het doorbreken van patronen: Van comfortzone naar stretchzone.

 • Leiderschap van binnenuit: De blinde vlek bij managers – mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel.

 • 7 bronnen van persoonlijke macht: Hoe neem je anderen mee zonder te pushen?

 • Reflectiemethodiek: Hoe denk je negatieve gedachten om en vergroot je mentale veerkracht?

 • Identiteit: Welk potentieel aan verborgen kwaliteiten sluimert in jouw schaduw?

 • Dienend leiderschap en visie op je rol: Wie kies je om te zijn als leidinggevende?

 • Persoonlijk Actie Plan: Met welk leerexperiment ga jij jezelf stretchen de komende periode?

Einde dag 2: 17.00 uur.

Module 2 – Emotioneel en sociaal intelligent leiderschap
(1 dag)

Waarom
Een psychologisch veilig werkklimaat herken je aan hoe men omgaat met elkaars gevoelens en behoeften. De emotioneel intelligente manager reguleert zijn emoties. Hij luistert sensitief en behandelt iedereen met waardigheid. Hij moedigt aan om angst te overwinnen.

Hoe
Deze module bestaat uit een bijeenkomst van een dag. De deelnemer vergroot zijn emotionele zelfbewustzijn. Hij leert om de eigen (negatieve) emoties beter te reguleren. En krijgt de tools om emotionele gevoeligheden eerder te herkennen in gesprekken en daar sensitief mee om te gaan.

Wat
Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen.

Start dag: 09.30 uur.

 • Emotionele intelligentie: Wat is het? Waarom is het belangrijk? Hoe kun je het leren?

 • Zelfassessment: Hoe emotioneel en sociaal intelligent ben je eigenlijk in je werk?

 • Zelfbewustzijn: Hoe kun je gevoelens, wensen en behoeften makkelijker herkennen en uiten?

 • Zelfmanagement: Hoe reguleer je de eigen negatieve emoties en cultiveer je positieve?

 • De verandercurve: Hoe bied je medewerkers emotionele ondersteuning bij verandering?

 • Case study eigen team: Hoe communiceer je empathisch bij generatieconflicten op de vloer?

 • Praktijkopdracht: Actieplan om generaties in het eigen team beter te laten samenwerken.

Einde dag: 17.00 uur.

Module 3 – Coaching en ontwikkelgerichte gespreksvoering
(2 x 1 dag)

Waarom
Managers hebben de neiging hun coachende gedrag te overschatten. Zij denken dat ze coachen, maar de medewerkers beleven dat vaak anders. Waar men vooral mee worstelt is ontwikkelgerichte gespreksvoering in het kader van de HR-cyclus van de organisatie.

Hoe
Deze module bestaat uit twee samenhangende bijeenkomsten van elk een dag. De eerste dag gaat over probleemoplossende coaching. De tweede dag staat ontwikkelgericht coachen centraal. De deelnemers oefenen op elkaar met echte coachvragen uit hun dagelijks werk.

Wat
Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen.

Start dag 1: 09.30 uur.

 • Presentatie actieplan: Wat ga jij doen om generaties in jouw team beter te laten samenwerken?

 • Wat is coaching: Soorten, principes, de juiste attitude om te coachen.

 • Basis coachtechnieken: Luisteren zonder oordeel, verdiepende vragen, feedback op gedrag.

 • GROW en de Coaching Cirkel: Hoe structureer je een probleemoplossend coachgesprek?

 • Contracteren: Hoe stem je samen af wie wat gaat doen en hoe?

 • Coachen op zelfsturing: Hoe laat je iemand meer eigenaarschap nemen?

 • Praktijkopdrachten: 3600 feedback coachend leiderschapsgedrag, quick scan talent ontwikkeling.

Einde dag 1: 17.00 uur.
Start dag 2: 09.30 uur.

 • Bespreking praktijkopdrachten en terugblik op de voorbije periode.

 • Duurzame inzetbaarheid: Wat is het ? Hoe werkt het? Wat vraagt het van jouw leiderschap?

 • Coachen op talent ontwikkeling: Hoe voer je een Ontwikkel- en Plangesprek?

 • Hoe zorg je voor continuïteit in het leren en voer je voortgangs- en evaluatiegesprekken?

 • Krachtgerichte feedback: Hoe zorg je voor empowerment van je medewerkers tijdens het leren?

 • Coachen in lastige situaties: Slecht nieuws, onder de maat presteren, omgaan met weerstand.

 • Praktijkopdrachten: Persoonlijk leerexperiment, werken met het Persoonlijk Ontwikkel Plan.

Einde dag 2: 17.00 uur.

Module 4 – Effectief Vergaderen
(2 x 0,5 dag)

Waarom
Managers brengen gemiddeld tien uur per week door in vergadering. Die tijd gaat ten koste van “diep denkwerk” aan het bureau. Geen wonder dat hoog op het wensenlijstje van deelnemers aan vergaderingen staat om korter te vergaderen met minder deelnemers en meer resultaat.

Hoe
Deze module bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel. Tussen de bijeenkomsten door vraagt de deelnemer feedback uit bij zijn team en maakt een plan van aanpak voor een betere communicatie- en overlegstructuur.

Wat
De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Start dag 1: 13.00 uur.

 • GAP-analyse: Waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat hebt je te leren?

 • Vergadercultuur: Hoe houd jíj balans tussen polderen en knopen doorhakken?

 • Korter vergaderen met meer resultaat: Hoe pak je dat aan?

 • Gestructureerd, verbindend en dynamisch leidinggeven aan het groepsgesprek.

 • Praktijkopdrachten: Analyse organisatie vergadercircuit; verbeterplan teamoverleg.

Einde dag 1: 17.00 uur.
Start dag 2: 13.00 uur.

 • Presentatie actieplan: Wat ga jij doen om het werkoverleg in je team te verbeteren?

 • Complexe besluitvorming in groepen: sturen op minstens 6 aspecten.

 • Authentiek voorzitterschap: ontdek je natuurlijke stijl van besluiten nemen.

 • De onderstroom in je team: remmende factor voor effectief vergaderen.

 • Praktijkopdracht: Persoonlijk leerexperiment, teamdiagnose.

Einde dag 2: 17.00 uur.

Module 5 – Systemen en groepsprocessen
(2 x 1 dag)

Waarom
Heel wat teams blijven hangen in ontevredenheid, machtsconflicten of groepsdenken. Maar managers creëren nauwelijks teamontwikkelruimte. Ze laten zich leiden door de waan van de dag. En hebben onvoldoende verstand van groepsdynamiek.

Hoe
In deze module krijgen de deelnemers tools om grip te krijgen op groepsprocessen, zodat daarmee de teamdynamiek hoger wordt. We kijken systemisch naar samenwerking. En werken met organisatieopstellingen om onderstromen zichtbaar te maken.

Wat
De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Start dag 1: 09.30 uur.

 • GAP-analyse: Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Wat wil ik leren in de training?

 • Denkmodellen over management en organisatie: De organisatie als open en gelaagd systeem.

 • Teamontwikkeling: Op weg naar een bezield team volgens het Ik-Wij-Het-Zij model. verandering.

 • Beeldvorming: Hoe beleven betrokkenen mijn team? Wat zijn kansen voor verbetering?

 • Verbeeld de toekomst: Hoe zien optimale klantbeleving en werkprocessen er straks uit?

 • Welke cultuurpatronen kenmerken de samenwerking? Wat heeft mijn team te leren?

 • Leerexperiment: Psychologische veiligheid, team dynamiek en patronen in de onderstroom.

Einde dag 1: 17.00 uur.
Start dag 2: 09.30 uur.

 • Hoe verhoog ik de dynamiek in mijn team: aanpak van de onderstroom in 7 heldere stappen.

 • Hoe werkt een opstelling? Wat vraagt het van mij, van anderen? Wat levert het me op?

 • ‘Oude koeien’ en klagen: kwesties met betrekking tot de geschiedenis en verlies verwerken.

 • Zondebok, bondjes en roddelen: kwesties met betrekking tot inclusie en het recht erbij te horen.

 • Sluimerende conflicten en “afschuiven”: kwesties met betrekking tot de balans in nemen en geven.

 • De “oude garde” en millennials: kwesties met betrekking tot anciënniteit en ordening in functies.

 • Leerexperiment: tijdlijn van het team, schending van ordeningsprincipes, intervisievraag.

Module 6 – Kick Out: persoonlijke presentatie actieplan
(1 dag)

Waarom
Wat hebben de deelnemers geleerd, over zichzelf, hun team, de organisatie? Waarin zijn ze gegroeid? Welke persoonlijke groeipunten hebben ze gerealiseerd? Welke behoeven nog aandacht? Wie of wat hebben ze daarin nog nodig?

Hoe
In deze module geven de deelnemers een presentatie van maximaal vijftien minuten in het bijzijn van hun leidinggevende en delen ze over hun leerervaringen. Ze blikken vooruit op de toekomst van de organisatie en hoe ze daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Wat
De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Start dag: 09.30 uur.

 • Samenvatting van en terugblik op de ‘highlights’ van het jaarprogramma: rode draden.

 • Presentatie persoonlijke actieplannen.

 • Het geleerde levend houden: Wat heb je nog nodig?

 • Verzoeknummers: Wat is er nog blijven liggen?

 • Afronden en vieren van de successen van het afgelopen jaar.

Einde dag: 17.00 uur.

Jaartraining Ontwikkelingsgericht Leidinggeven Cees Jan Buurman

Het bedrijf groeit naarmate onze medewerkers groeien
Jef Colruyt, CEO Colruyt Group

RESULTAAT

Na dit jaarprogramma:

 • Heeft de deelnemer zijn emotionele en sociale intelligentie vergroot en communiceert proactief en empathisch met zijn team.

 • Heeft de deelnemer een duidelijke filosofie ontwikkeld op leidinggeven binnen de context van de veranderingen binnen de organisatie. Hij weet waarom hij teamleider is, wat hem daarin drijft en waar hij naartoe werkt.

 • Kent de deelnemer de sterktes en zwaktes van zijn persoonlijkheid. Hij heeft ontdekt welke verborgen kwaliteiten zich schuilhouden in de schaduw van zijn karakter. En weet hoe en wanneer hij die verborgen kwaliteiten productief kan maken voor de organisatie.

 • Is de deelnemer in staat om medewerkers meer eigenaarschap te laten nemen voor verandering. Dit doet hij door hun gedrag positief te beïnvloeden met vragend sturen en door te luisteren en minder door zendend te overtuigen en te oordelen.

 • Is de deelnemer in staat om effectief managementgesprekken te voeren, zoals selectie-, functionerings- en conflictgesprekken. Hij is vaardiger geworden in het voeren van ontwikkel- en plangesprekken en weet continuïteit te houden in het leerproces van zijn medewerkers.

 • Heeft de deelnemer de onderlinge samenwerking en dynamiek in zijn team verbeterd. Leeftijdsverschillen, generatieconflicten en andere onderstromen heeft hij aangepakt. En de communicatie in zijn team verloopt een stuk effectiever.

 • Heeft de deelnemer een aantal wezenlijke verbeteringen doorgevoerd in zijn team om het werkoverleg en andere vergaderen beter te laten verlopen. Er wordt minder vergaderd met meer resultaat.

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over dit programma?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Enorme expertise en mensenkennis

Cees Jan beschikt over een enorme expertise en mensenkennis. Hij spreekt die aan om aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden zijn kennis met enthousiasme over te dragen, maar vooral ook om mij in mijn persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. De praktische ingang die hij kiest om ons te superviseren, heeft mij enorm geïnspireerd om de zelfreflectie op mijn leidinggevende capaciteiten te verdiepen.
Locatiemanager van een gezondheidscentrum

Eye-opener

De leiderschapstraining van Cees Jan was voor mij een eye-opener op het gebied van karaktereigenschappen, zowel die van mezelf als die van de mensen waar ik dagelijks mee samenwerk. Ik heb vooral van hem geleerd hoe ik effectiever kan omgaan met die diversiteit aan persoonlijkheden in mijn team en hoe ik ieders kwaliteiten productiever kan maken om onze doelstellingen te bereiken. Dank je wel. Heel inspirerend!
Teamleider bij een modeketen

Veel geleerd

Cees Jan is een fantastische trainer. Hij is inspirerend, praktisch en heeft diepgang. Met name in de social skills heb ik veel geleerd door de combinatie van theorie, praktijk, oefening gevolgd door feedback.
Manager Finance bij een ROC

Delen via