Training Systemen en Groepsprocessen

TRAINING SYSTEMEN EN GROEPSPROCESSEN

Systemisch kijken naar samenwerking en groepsdynamiek

Verhogen teamdynamiek

Managers hebben nauwelijks kennis van groepsprocessen en systemen. Daarom doen ze weinig om de organisatiedynamiek te verhogen. Pas als het Medewerker Tevredenheid Onderzoek laag scoort, wordt een externe coach ingehuurd om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Maar die kent de organisatiecultuur niet. Stel dat je zelf het team zou begeleiden, wat zou je dan doen om de groepsdynamiek te verhogen?

 • Leer hoe je zelf je team kunt begeleiden naar het volgende niveau zonder externe coach.

 • Creëer een heldere en gedragen visie en missie op de doorontwikkeling van je team.

 • Krijg grip op het groepsproces door inzicht in de cultuurpatronen van de organisatie.

 • Ontdek welke systemische wetten de samenwerking en het werkklimaat bepalen.

 • Verhoog de teamdynamiek door patronen in de onderstroom te transformeren

INHOUD

Psychologische veiligheid

Succesvolle teams zijn cognitief divers en psychologisch veilig. In deze generatieve teams is men open en nieuwsgierig, onderzoekend en experimenterend, krachtdadig en assertief, voedend en bemoedigend. Het zijn veerkrachtige organisatieonderdelen die zich flexibel aanpassen aan veranderingen in de omgeving.

Verspilling van menselijke energie

Helaas blijven heel wat afdelingen en werkgroepen steken in ontevredenheid, machtsconflicten of controledwang. Hierdoor verspilt men energie aan zaken die er niet toe doen. Zo becijfert Stanford University dat 75% van de multi-disciplinaire teams in de USA disfunctioneel is. Bij ons is dat percentage niet veel lager.

Afweermechanismen in de onderstroom

Een deel van die disfunctionaliteiten bevindt zich onder water in de onzichtbare onderstroom. Wie vertraagt en zich afstemt op het collectieve energieveld van de organisatie voelt dat er iets niet klopt. Maar rationele managers doen dat niet, omdat ze dat zweverig vinden. Daarom blijven die patronen zeuren op de onderlaag. Daar bepalen ze de psychologische veiligheid.

Totdat jij er je licht op laat schijnen. En er iets aan doet.

DOELGROEP

Managers die een hoge teamdynamiek willen

Dit programma is bedoeld voor teammanagers met meer dan 4 jaar ervaring in een leidinggevende rol.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

2 x avond- en dagsessie van 24 uur met hotelovernachting; 1 x terugkom bijeenkomst van 8 uur. Doorlooptijd: 4 maanden.

Data

5/6 april 2023 (17.00-17.00), 3/4 mei 2023 (17.00-17.00), 5 juli 2023 (09.30-17.00).

Locatie

Zeist, Conferentieoord Woudschoten.

Investering

Open training: € 1.912,- p.p. (ex btw). Hotel-/dagarrangementskosten: € 665,- all in, (incl btw, plus 2 volpension overnachtingen). Incompany: € 7.020,- (ex btw) ongeacht aantal deelnemers. Niet inbegrepen: persoonlijke intake (€ 195,-/u), hotel- en arrangementskosten.

Wat krijg je hiervoor?

1. Persoonlijke intake

Online interview met de trainer (open training).

2. Kleine groep

Max. 6 deelnemers (open training).

3. Online toolbox

Content in de cloud: sheets, toolbox, opdrachten, naslagwerk.

4. Persoonlijk advies

Na de training een persoonlijk advies over de volgende stap in je ontwikkeling.

5. Zoom coaching

Persoonlijke sparring met de trainer tot 3 maanden na het programma.

AANPAK

2 x 24 uurs bijeenkomst met terugkomdag

Kerntraining van 2 bijeenkomsten van 24 uur met hotelovernachting met een tussenperiode van 4 weken. Na 3 maanden een terugkom bijeenkomst van 8 uur. Tussen de bijeenkomsten door werk je aan een persoonlijk leerexperiment.

Begeleiding bij team development

In dit programma gebruik je de situatie in je eigen team of werkgroep als project. Aan de hand van bewezen concepten en praktische tools word je stapsgewijs begeleid bij de team development. De metafoor hierbij is die van de avontuurlijke bergtocht.

Veranderen als avontuur

Als startpunt van deze tocht zijn er verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld de klantbeleving. Tijdens de eerste bijeenkomst maak je een inventarisatie en een toekomstschets. Je bepaalt wat dit betekent voor de samenwerking. En je maakt een plan om ingesleten communicatiepatronen te vervangen door nieuwe gedragingen.

Opstellingen voor zicht op de onderstroom

Tijdens de tweede bijeenkomst kijk je naar de groepsdynamiek. Door dialoog, systemisch werk en opstellingen krijg je zicht op de collectieve blinde vlek in de onderstroom. Je gaat weg met een concreet plan van aanpak voor de komende 3 maanden om de psychologische veiligheid te verhogen.

Betrek je team erbij!

Je haalt het meeste rendement uit dit programma als je dit doet in co-creatie met je team. Bijvoorbeeld door jouw inzichten bij hen te toetsen of als afdeling een collectieve missie en visie te creëren. Zo kun je samen op weg gaan naar de bestemming van de bergtocht met jou als gids.

Intervisie om van en met elkaar te leren

De derde bijeenkomst bespreek je een intervisievraag. Je deelt ervaringen met elkaar. En je krijgt antwoord op alle vragen die je dan nog hebt. Je maakt een persoonlijk actieplan hoe je momentum kunt houden in de team development.

Training Systemen en Groepsprocessen - Cees Jan Buurman

De onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied. 

PROGRAMMA

Onderwerpen die aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Veranderen vanuit visie

 • GAP-analyse: Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Wat wil ik leren in de training?

 • Denkmodellen over verandermanagement: De organisatie als open en gelaagd systeem.

 • Team development: Op weg naar een bezield team volgens het Ik-Wij-Het-Zij model.

 • Beeldvorming: Hoe beleven betrokkenen mijn team? Wat zijn kansen voor verbetering?

 • Verbeeld de toekomst: Hoe zien optimale klantbeleving en werkprocessen er straks uit?

 • Welke cultuurpatronen kenmerken de samenwerking? Wat heeft mijn team te leren?

 • Leerexperiment: Psychologische veiligheid, team dynamiek en patronen in de onderstroom.

Bijeenkomst 2 – Erkennen van pijn

 • Psychologische veiligheid en teamdynamiek: aanpak van de onderstroom in 7 stappen.

 • Hoe werkt een opstelling? Wat vraagt het van mij, van anderen? Wat levert het me op?

 • ‘Oude koeien’: kwesties met betrekking tot de geschiedenis en verlies verwerken.

 • Zondebok, bondjes: kwesties met betrekking tot inclusie en het recht erbij te horen.

 • Sluimerend conflict, “afschuiven”: kwesties met betrekking tot de balans in nemen en geven.

 • Oude garde-millenials: kwesties met betrekking tot anciënniteit en ordening in functies.

 • Leerexperiment: tijdlijn van het team, schending van ordeningsprincipes, intervisievraag.

Bijeenkomst 3 – Het geleerde levend houden

 • Terugblik op de hoogtepunten: Delen van succeservaringen met je leerexperiment.

 • Verzoeknummers: Wat is blijven liggen? Behandeling van wat onvoldoende is belicht.

 • Begeleide intervisie: Wat kun je leren van de praktijkproblemen van je trainingsmaatjes?

 • Hoe borg je leerresultaten? Wat is de volgende stap in jouw ontwikkeling? Wat heeft het team nodig om door te groeien?

RESULTAAT

Na dit programma:

 • Heb je een heldere visie op de ontwikkeling van jouw team en bent op weg om deze te realiseren.

 • Heb je inzicht in de plek van je team en de bijdrage aan het geheel. De beeldvorming heb je positief beïnvloedt.

 • Heb je met de aangereikte tools de samenwerking in het team en die met andere afdelingen in de organisatie verbeterd.

 • Met het inzicht van de cultuurpatronen in de organisatie heb je de feedback cultuur in je team verbeterd.

 • Je doorgrondt de collectieve blinde vlek in de onderstroom. En hebt een plan gemaakt om de pijn uit het verleden te transformeren.

PAST DEZE TRAINING BIJ MIJ?

Dit programma past bij jou als je:

 • Zelf je team wil coachen naar het volgende niveau van ontwikkeling.

 • Je zoekt naar tools en handvatten om dat effectief aan te pakken.

 • Bereid bent je eigen team als leerexperiment in te brengen.

LIEVER INCOMPANY?

Wil je deze training liever Incompany organiseren voor je teamleiders of aanbieden via je interne academie?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Enthousiast gebracht

Het Ik-Wij-Het-Zij-model als theoretisch kader sprak aan. Het uitgedaagd worden in gesprekken met individuen geeft diepgang. Veel behandeld. Enthousiast gebracht. Tip: wil niet teveel in één dag.

Hoog tempo

Hoog tempo met ruimte voor erkenning en inzichten in de knelpunten van het team. Doen!

Aanbevolen voor groepsdynamiek

De onderlaag is deze dag enkele malen ter sprake gekomen. Aanbevolen voor groepsdynamiek en teamwerking!

Ver gekomen in korte tijd

Vertrouwen is het zwakke punt in het team. Maar het feit dat we het daarover konden hebben, geeft veel vertrouwen in de toekomst. Ver gekomen in korte tijd!

Balans theorie en praktijk

Precies de juiste individuele begeleiding in de groep op basis van wat dit team nodig heeft. Juiste balans theorie en praktijk.

Op diep niveau inzicht

De opstelling was voor mij een bijzondere ervaring, die op diep niveau inzicht heeft gegeven en blokkades heeft weggenomen. Cees Jan heb ik daarbij leren kennen als een betrokken, scherpzinnig en inventieve begeleider.
Harriet Hangelbroek, Management Consultant, Docent Culture & Change

Delen via