Nieuwe leiders zorgen voor balans
tussen bovenstroom en onderstroom

Trainingen
voor
Leidinggevenden
Trainingen
voor
Teams
Trainingen
voor
Professionals
Persoonlijke
Coaching

TRAININGEN VOOR VERBINDEND LEIDERSCHAP EN EEN GEZONDE TEAM DYNAMIEK

PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID ALS SUCCESFACTOR VOOR HIGH-PERFORMANCE TEAMS

Echte leiders dienen. Maar hoe maak jij je persoonlijk leiderschap nuttig voor het geheel? Door niet alleen te sturen op tastbare zaken, maar ook door de verborgen dynamiek in de onderstroom een plek te geven. Want mensen handelen irrationeel. En ieder team kent onuitgesproken gewoontes en onbewuste aannames. Vaak zijn dat remmers bij het realiseren van het gezamenlijke doel.

Wanneer je die bespreekbaar maakt, ontstaat er ruimte in het groepsproces voor andere visies. Met die diversiteit in denken ben je als team in staat om complexe vraagstukken effectief op te lossen in een inspirerende co-creatie met elkaar.

Meld je aan voor mijn trainingen of persoonlijke coaching als je

  • Grip wilt krijgen op het groepsproces in je team en de verborgen dynamiek in de onderstroom.

  • Meer zelfvertrouwen wenst in je rol als emotioneel verbindend leidinggevende of adviseur.

  • Beter wilt worden in het coachen van medewerkers op persoonlijke groei en talent ontwikkeling.

  • Je team effectief wilt laten communiceren over emoties.

  • Je team in de ondersteunende staf wilt laten doorgroeien naar een positie als geloofwaardig business partner voor de afdelingsmanagers van de servicelijnen in je bedrijf.

Bel me voor advies op +31 6 42 21 22 93. Of geef op het aanmeldformulier aan wanneer je gebeld wilt worden.

LIEVER INCOMPANY?

Wil je trainingen Incompany organiseren voor de medewerkers in je team of aanbieden via je interne academie?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

OVER CEES JAN

Cees Jan Buurman

Zijn missie: het werkklimaat in bedrijven en instellingen verhogen, zodat mensen zich professioneel én persoonlijk kunnen ontwikkelen om hun volle potentieel productief te maken aan de werkgroepen en teams waar ze onderdeel van zijn. Hij heeft gewerkt met zowel nationaal als internationaal samengestelde leiderschapsteams. En is een ervaren opsteller van familie- en organisatiesystemen.

Lees het artikel in het Financieele Dagblad

Cees Jan Buurman in FD
Meer over Cees Jan

POPULAIRE TRAININGEN

Training Feedback Geven - Cees Jan Buurman
Teamtraining Feedback: Lastig of Leerzaam?
Training Persoonlijk Leiderschap en Autonomie - Cees Jan Buurman
Training Persoonlijk Leiderschap en Autonomie
Training Leiding geven voor beginners - Cees Jan Buurman
Training Leidinggeven voor Beginners
Training Blij vergaderen met resultaat - Cees Jan Buurman
Training Blij Vergaderen met meer Resultaat
Training Systemen en groepsprocessen - Cees Jan Buurman
Training Systemen en Groepsprocessen

ERVARINGEN

Inspirerend

Inspirerende training. Het daagt je uit om naar binnen te kijken. Cees Jan nodigt iedereen uit om buiten je comfortzone te komen.

Flink meer inzicht gekregen

Motiverend, inspirerend en confronterend, met duidelijke stappen hoe je verder kunt. Ik heb flink meer inzicht gekregen in mijn eigen gedrag

Zoveel praktische manieren

De openheid in de groep en hoe iedereen deelnam aan de gesprekken was top! Ik kan iedereen deze training aanbevelen, omdat er zoveel praktische manieren zijn om wat ik vandaag heb geleerd toe te passen.

Uitstekend

Uitstekende training. Misschien dat we niet alles in één dag hebben kunnen behandelen, maar het heeft wel heel wat interessante gesprekken opgeleverd met het team. Ik geloof dat het anderen zou helpen in teambuilding en om conflicten op de werkvloer te vermijden.

Goed idee voor teambuilding

De open discussies met mijn collega’s over het thema emotionele intelligentie vond ik het meest waardevol. Goed idee voor teambuilding!