Team Development Programma
Verwaarloosd Team

TEAM DEVELOPMENT PROGRAMMA
VERWAARLOOSD TEAM

Veranderen door eerst de pijn uit het verleden te erkennen en pas dan vanuit een visie op de toekomst

DE VERWAARLOOSDE AFDELING

In een verwaarloosd team heeft het langdurig ontbroken aan sturing en begeleiding, waardoor een ontwikkelingsachterstand is opgelopen. Hierdoor zijn schadelijke interacties ontstaan tussen de leiding en de leden. (Kampen, 2017).

 • Er is overlevingsgedrag, waardoor conflicten worden vermeden of escaleren.

 • De teamdynamiek is laag: men voelt zich psychologisch onveilig.

 • De harmonie is kunstmatig: bondjes “all over the place”.

 • De samenwerking met andere afdelingen verloopt stroperig.

 • Men keert zich collectief tegen de leiding als die probeert in te grijpen.

Succesvol interveniëren in een verwaarloosde organisatie

Net als emotioneel verwaarloosde kinderen met een gedragsstoornis, is er eerst een periode van herstel nodig, alvorens de blik te richten op de toekomst. Bij de aanpak ligt het vertrekpunt niet bij een visie op de toekomst, maar bij wat er in de geschiedenis van het team is misgegaan en hoe dat doorwerkt in het hier-en-nu. In de erkenning van díe pijn zit de oplossende beweging.

Versterken groepsleren

Pas daarna is er ruimte om zich te verbinden aan de nieuwe visie. Door samen op weg te gaan om die visie te realiseren versterkt de groep het lerend vermogen en de collectieve veerkracht. Het accent ligt op het doorbreken van disfunctionele patronen in de onderstroom en die te vervangen door nieuw, op de veranderopgave van het team afgestemd gedrag.

DE AANPAK

Dit programma bestaat uit twee achtereenvolgende onderdelen:

 • Een organisatieopstelling met de afdelingsmanager om de onverwerkte pijn boven water te krijgen.

 • Een team development programma om het verandervermogen van het team op peil te krijgen.

Organisatieopstelling van 1 dagdeel met de teammanager

Om disfunctionele patronen in de onderstroom helder te krijgen en hoe die samenhangen met pijnlijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van het team, is een organisatieopstelling een bewezen diagnose-instrument. Aan de hand van de beelden uit de opstelling bepalen we de drie belangrijkste vraagstukken voor de team development.

Team development programma van 2 bijeenkomsten van 1 dag met het hele team

Elke bijeenkomst stellen we een vraagstuk centraal. Inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste tools en systemische concepten worden afgewisseld met relevante casebesprekingen en dialoogronden. Conflicten tussen teamleden worden in een veilige setting bijgelegd. Het team leert van en met elkaar, waardoor de feedback cultuur wordt verstevigd.

Persoonlijke interviews

Voorafgaand aan de team development krijgt elke deelnemer een persoonlijk interview met de trainer. De resultaten uit de interviews worden teruggekoppeld aan de teammanager. Waar nodig stellen wij het programma bij.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

Duur: 1 opstellingen bijeenkomst van 1 dagdeel met de teammanager,
2 bijeenkomsten van 1 dag met het hele team. Doorlooptijd: 3 maanden.

Investering

Opstellingen bijeenkomst, inclusief voor- en nabespreking (2 x 2 uur) en inhuur van ervaren representanten: € 2.340,- ex btw.
Teambijeenkomsten, inclusief voorbereiding: € 3.900,- ex btw.
De investering voor de persoonlijk interviews is afhankelijk van het aantal deelnemers. Tarief: € 195,- per uur ex btw.

Wat krijg je voor deze investering?

1. Persoonlijke terugkoppeling van de interviews en eventueel bijstelling van het voorgestelde programma.

2. Telefonische terugkoppeling na elke team bijeenkomst.

3. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

4. Persoonlijk advies

Aan het einde van de laatste bijeenkomst krijgt de teammanager een persoonlijk advies over de volgende stap in de ontwikkeling van het team.

5. Nazorg

Tot 3 maanden na beëindiging van het traject blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring via MS Teams.

PROGRAMMA

Onderwerpen die in het ontwikkeltraject aan de orde komen:

Workshop Organisatieopstellingen

Waarom
Het uit een opstelling ontstane beeld komt vaak overeen met de realiteit in de organisatie. Daarmee is het een vingerwijzing naar het bestaan van een omstandigheid, die de manager in de dagelijkse hectiek niet ziet. Met een opstelling krijgt men dus inzicht in onbewuste groepspatronen in de onderstroom.
Met de nieuw verworven inzichten uit de opstelling maakt de manager vervolgens een plan om die patronen te doorbreken en de dynamiek in het team te verhogen. Immers, niemand zit te wachten op een interventie die niet tot het gewenste resultaat leidt.

Hoe
We werken met een groep van vijf tot zeven representanten van buiten de organisatie. De onderzoeksvragen van de teammanager zijn hierbij leidend. Verschillende dynamieken kunnen impact hebben op de doorontwikkeling van het team, zoals:

 • De onderlinge dynamiek tussen de leden van het team, inclusief de impact hierop als gevolg van de positie van de teammanager.

 • De impact van het al dan niet gedwongen vertrek van de voorganger(s) van de teammanager.

 • De onderlinge verhouding tussen het team en andere onderdelen van de organisatie.

Aan de hand van de uitkomsten van de diverse opstellingen formuleren wij werkhypothesen voor de aansluitende team development.

Wat
Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen:

Start bijeenkomst: 13.00 uur.

 • De eerste opstelling: Wat wil gezien worden?

 • De tweede opstelling: Wat wil nog meer gezien worden?

 • De derde opstelling: Wat speelt ook een rol?

 • De vierde opstelling: Wat moet ook in het vraagstuk van teamontwikkeling worden betrokken?

 • Bundelen van inzichten en formuleren van werkhypothesen voor de team development.

Einde bijeenkomst: 17.00 uur.

Team Development Programma

Bijeenkomst 1 – Wij als team: inzicht in samenwerking en nieuwe mogelijkheden

Waarom
Teams willen hun bestemming bereiken. Bestemming is meer dan doel. Het gaat om zingeving: het bewerkstelligen van iets in de organisatie. Ook dit team heeft een bestemming. Wat wil dit team bewerkstelligen in het geheel? Sleutelwoorden hierbij zijn een gezamenlijke gedragen visie en ambitie, commitment naar elkaar om de visie te realiseren, psychologische veiligheid, betrouwbaarheid, een werkbaar kader en de beleving dat ieder teamlid gezamenlijk werkt aan iets dat voor elk van waarde is, zodat men als collectief een zekere impact genereert.

Teams willen ook uitwisselen met hun omgeving in een voortdurende beweging van ontvangen en teruggeven. Ze willen in een gezonde samenwerking zijn met andere afdelingen in de keten om hun bestemming te realiseren en waarde te creëren voor hun stakeholders.

Hoe
In deze bijeenkomst evalueert het team de kwaliteit van de samenwerking, zowel onderling met elkaar en met de leiding als met andere afdelingen. Men valideert in welke mate deze kwaliteit van samenwerking bijdraagt aan het realiseren van de collectieve ambitie. Samen formuleert men een aantal succesbepalende factoren die nodig zijn voor het realiseren van de collectieve ambitie.

Voor zover nog onduidelijk is wat de collectieve visie en ambitie precies zijn en hoe de werkprocessen eruit zien wanneer deze zijn gerealiseerd, maakt het team deze helder, zodat iedereen weet waar men gezamenlijk naar toe werkt. De veranderopgave vanuit het management neemt men in dit collectieve toekomstbeeld mee.

Wat
Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen:

Start bijeenkomst: 13.00 uur.

 • Ieders unieke verhaal: Hoe beleeft elk de huidige situatie? Wat is ‘t verlangen voor de toekomst?

 • Team ontwikkeling via Ik-Wij-Het-Zij: Ieder op zijn eigen eiland, of samen op avontuur?

 • Geschiedenis: Waar komen wij als team vandaan? Wat is ons gezamenlijke verhaal?

 • Onze collectieve ambitie: Gewenste situatie – Succesfactoren – Doelstellingen – Strategie.

 • Wat betekent dit toekomstbeeld voor onze samenwerking: 5 succesfactoren voor teamwork.

 • Wat vraagt dit toekomstbeeld van ons in de samenwerking met andere afdelingen?

 • Praktijkopdracht: Uitwerken van de visie/collectieve ambitie en succesbepalende factoren.

Einde bijeenkomst: 17.00 uur.

Bijeenkomst 2 – Samen op weg naar de toekomst vanuit het potentieel van de groep

Waarom
Uit een langlopend onderzoek van Gallup onder bedrijven uit 7 verschillende industrieën in 45 landen blijkt dat business units die interventies krijgen gericht op sterktes, mogelijkheden en potentieel 10 tot 19% meer omzet en 14 tot 19% meer winst genereren. Waar zit het potentieel in deze groep?

Hoe
In deze bijeenkomst krijgt de groep meer inzicht in de eigen sterktes, zwaktes en ontwikkelpotentieel. Men maakt afspraken om meer van en met elkaar te leren, elkaar te bemoedigen bij tegenslag en elkaars verschillen productief te maken. Voor zover conflicten nog onderhuids sluimeren komen die op tafel. En men maakt nieuwe beloften naar elkaar om die conflicten op te lossen.

Wat
Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen:

Start bijeenkomst: 9.30 uur.

 • Terugblik op de voorbije periode en praktijkopdrachten: Waarin zijn wij als team in gegroeid?

 • Het huidige regelkader: Hoe gaan we daar nu mee om? Wat is ‘t effect? Hoe kan ’t slimmer?

 • Positionering: Wat is onze toegevoegde waarde? Hoe communiceren wij dat naar buiten toe?

 • Vakmanschap: Wat betekent de visie voor ons professionele gedrag? Wat heeft elk te leren?

 • Psychologische veiligheid: Wat heeft ieder nodig van de ander om zich gewaardeerd te voelen?

 • Feedback: Hoe kunnen wij meer leren van elkaar en elkaar bemoedigen bij tegenslag?

 • Actieplan en commitment: Wat verwachten wij van elkaar? Hoe gaan wij hierna verder?

Einde bijeenkomst: 17.00 uur.

Team Development Programma Cees Jan Buurman

Medewerkers in teams kunnen zich pas verbinden met het nieuwe als ze voldoende ruimte hebben gekregen om afscheid te nemen van het oude.

RESULTAAT

Na dit programma:

 • Heeft de teammanager meer inzicht in disfunctionele patronen in de onderstroom van het team en waar deze mee verband houden. Ze heeft een goed idee met welke interventies die patronen kunnen worden doorbroken en de dynamiek in het team kan worden verhoogd.

 • Heeft het team meer zich op de eigen blinde vlek en waarom men bepaalde patronen steeds herhaalt. Het is een reële mogelijkheid dat met dit programma eventueel oud zeer is verwerkt, conflicten zijn opgelost en dat de samenwerking tussen de teammanager en de leden van het team aanzienlijk is verbeterd.

 • Heeft het team een helder toekomstbeeld en heeft het samen een eerste belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie ervan. Hierdoor is de groepsdynamiek een stuk beter.

PAST DIT PROGRAMMA BIJ ONS?

Dit programma is een goede keus als je als afdelingsmanager:

 • Alles al hebt geprobeerd, maar niets echt heeft gewerkt.

 • Meer grip willen krijgen op remmende factoren in de onderstroom van de organisatie.

 • Het verandervermogen van de medewerkers in je team wil vergroten zonder hard aan hen te trekken.

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over dit programma?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Verrast je en zet je aan het denken

Zijn professionaliteit versmolten met zijn groot empathisch vermogen maken Cees Jan tot een waardevolle coach. Hij heeft een eigen krachtige stijl. Verrast je en zet je aan het denken. Speels maar niet minder serieus legt hij de vinger op de zere plek. Je verworven inzicht laat hij niet als een beton blok bij je liggen maar plaatst het met gepaste humor in de realiteit.
Nicole Wehmeijer, CRM Informatie Consultant

Inzicht gegeven en blokkades weggenomen

De opstelling was voor mij een bijzondere ervaring, die op diep niveau inzicht heeft gegeven en blokkades heeft weggenomen. Cees Jan heb ik daarbij leren kennen als een betrokken, scherpzinnig en inventieve begeleider.
Harriet Hangelbroek, Management Consultant, Docent Culture & Change

Innerlijke ballast afgelegd

Ik ben erg blij en dankbaar dat ik bij Cees Jan een opstelling heb gedaan. Sindsdien is er bij mij een duidelijke verandering merkbaar. Ik voel me rustiger en heb een stuk innerlijke ballast weten af te leggen.
Daniella Bos Zwaaf, experienced trainer/coach in personal leadership and effectiveness

Delen via