Over Cees Jan Buurman

Maak kennis met Cees Jan Buurman

Wat deed je hiervoor?

Ik heb privaatrecht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na mijn studie werkte ik als jurist, accountmanager en afdelingshoofd voor diverse verzekeringsbedrijven. Later als consultant bij verschillende adviesbureaus in achtereenvolgens recruitment en organisatiecultuur verandering.

Waarin onderscheid jij je als bedrijfstrainer en teamcoach?

Ik heb meer dan vijftien jaar ervaring met leiderschapsontwikkeling in uiteenlopende rollen: adviseur, ‘class room’-trainer, personal coach voor middelmanagers en executives, intervisie-begeleider, business school docent. Ik heb gewerkt met zowel nationaal als internationaal samengestelde leiderschapsteams met leidinggevenden op alle managementlagen in organisaties uit allerlei sectoren. Steeds is de uitdaging dezelfde: hoe het psychologische contract tussen leider en medewerkers te verstevigen vanuit dienend-leiderschap in het grotere geheel? Die vraag boeit mij mateloos.

Als professioneel coach ben ik aangesloten bij de NOBCO. Ik werk volgens haar ethische code.

Daarnaast heb ik ervaring met de aanpak van onderstromen in teams. Ik ben een bekwaam opsteller van familie- en organisatiesystemen.

Wat zijn onderstromen?

Kortgezegd is een onderstroom dat wat niet gezegd wordt, maar wel op de achtergrond aanwezig is. Het doet zich voor in de vorm van patronen, die een team onbewust in stand houdt om iets af te weren. Denk aan ‘oud zeer’, groepsdenken, of het buitensluiten van mensen die ‘anders’ zijn. De verschijnselen in de onderstroom bepalen het werkklimaat en dus de teamspirit. Het zijn remmers in het succesvol doorvoeren van veranderingen.

Hoe pak jij onderstromen aan?

Eerst kijk ik met de klant systemisch naar de samenwerking, dus vanuit de context van het geheel. Waar gaat het stroperig? Wat ligt daaraan ten grondslag? Vervolgens bepalen we samen wat er in het team of in de keten moet gebeuren om weer in flow te komen. Dat kán met een opstelling. Maar een team kan zelf óók veel doen om dat wat blijft zeuren op een onderlaag in verschillende dialoogronden op tafel te leggen.

In het programma Het Team op de Kaart gebeurt dat ook. Blijft de dynamiek daarna nog steeds laag, dan doe ik in overleg met de klant alsnog een opstelling. In die opstelling wordt dan zichtbaar wat een team zelf niet ziet.

Dus leiderschap en onderstromen. Waarom juist deze specialismen? Wat drijft jou daarin?

Mensen brengen veel tijd door met werk. Het geeft hen een identiteit en het gevoel ergens bij te horen. Dat maakt het leven zinvol. Hoewel velen door de huidige crisis gedwongen worden om thuis te werken, blijft men lid van de werkgemeenschap en verlangen naar verbinding. De onderstroom blijft voelbaar als een beladen werkklimaat, ook al werk je op afstand van elkaar.

Werkklimaat bepalend

Dat werkklimaat heeft een enorme invloed op de creativiteit van mensen, de emotionele betrokkenheid bij het bedrijf en het psychische welzijn. Ik beschouw het als mijn missie om het werkklimaat in bedrijven en instellingen te verhogen, zodat mensen zich professioneel én persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen om hun volledige potentieel productief te maken aan de werkgroepen en teams waar ze onderdeel van zijn.

En waarom juist leiders?

Leiders zijn cultuurvernieuwers. De innerlijke bron van waaruit zij opereren en zich gedragen heeft een hefboomwerking op de dynamiek in een systeem. Daarom kies ik ervoor om vooral met deze beroepsgroep te werken.

Wat kan een deelnemer aan een training bij jou concreet verwachten?

Een deelnemer wil gezien worden. Het is mijn intentie hem of haar dat te laten ervaren. Hij moet geïnspireerd raken om nét iets anders met een bepaald aspect in zijn werk om te gaan dan voorheen. En ze moet praktische tools krijgen waarmee ze direct aan de slag kan. Dat is mijn belofte.

En wat is je belofte aan een opdrachtgever van een Incompany programma?

De beste resultaten krijg je wanneer je in flexibele co-creatie met elkaar samenwerkt. Dus verwachtingen goed met elkaar afstemmen. Steeds na een bijeenkomst met elkaar bellen waar we het programma kunnen bijstellen. En ook samen plezier hebben in de progressie die we maken.

Cees Jan Buurman in het FD

MEER INFORMATIE?

Bel: +31 6 42 21 22 93.

Delen via