Team Development Programma
voor Management Teams

TEAM DEVELOPMENT PROGRAMMA
VOOR MANAGEMENT TEAMS

Strategisch management als succesfactor voor organisatieontwikkeling

LEREN DE TOEKOMST VORM TE GEVEN

“Door onze obsessie met het gedrag van leiders en de wisselwerking tussen leiders en volgers vergeten we dat leiderschap in wezen gaat over leren de toekomst vorm te geven”, aldus Peter Senge. Het creëren van nieuwe realiteiten in de organisatie en het zorgvuldig begeleiden van verandering is de primaire taak van het leiderschapsteam. Maar in de praktijk functioneren directieteams vaak minder goed dan ze denken.

 • Versterk de eenheid en de samenwerking in het leiderschapsteam door betere communicatie en meer gebruik te maken van elkaars natuurlijke talenten.

 • Ontdek disfunctionele patronen in de onderlaag van het management team en de gehele organisatie. Maak samen een plan van aanpak om die patronen te doorbreken en te vervangen door nieuw gedrag.

 • Creëer met elkaar een energie-gevende en gedragen visie op de doorontwikkeling van de organisatie. Zet actief stappen om die visie te realiseren.

 • Kom samen tot een inspirerend leiderschapsprofiel voor de Leider van de Toekomst. Versterk zowel je strategisch handelen op organisatieniveau als je ontwikkelingsgerichte coaching in het eigen team.

 • Breng helderheid in jullie toegevoegde waarde. Communiceer als één team naar buiten toe en verhoog daarmee het vertrouwen van de medewerkers in jullie als leidinggevend kader.

DOELGROEP

Leiderschapsteams, management en directieteams die het leerklimaat in hun organisatie een boost willen geven.

MIJN AANPAK

Training van 2 bijeenkomsten van 24 uur met intervisie en coaching als follow-up

Het programma bestaat uit een kerntraining van 2 bijeenkomsten van 24 uur met hotelovernachting met een tussenperiode van 4 weken. Na 3 maanden nemen jullie deel aan een intervisiebijeenkomst van een dag. Tussen de bijeenkomsten voer je een persoonlijk leerexperiment uit. Zo heb je een optimale vertaalslag van het geleerde in de ‘classroom’ naar je dagelijks werk.

Tijdens de intervisiebijeenkomst delen jullie succeservaringen over de afgelopen periode. Je bespreekt actuele vraagstukken die te maken hebben met het leerklimaat in de organisatie. Je maakt samen een actieplan om de belangrijkste inzichten levend te houden om de dynamiek in de organisatie te verhogen.

Na de intervisiebijeenkomst voert elke deelnemer een persoonlijk coachgesprek om dieper in te gaan op de specifieke situatie van het eigen team. De coaching vindt online plaats via Zoom en duurt een uur.

Inspirerende bijeenkomsten om te leren van en met elkaar

Tijdens de bijeenkomsten worden inspirerende inleidingen en presentaties van de nieuwste tools en leiderschapsconcepten afgewisseld met relevante casebesprekingen en groepsdiscussies. De deelnemers maken uitdagende opdrachten. En oefenen op hun teamgenoten om het coachend en beïnvloedend gedrag aan te scherpen. Elke bijeenkomst gaan de deelnemers weg met concrete tips waarmee ze direct aan de slag kunnen.

Persoonlijke intake via Zoom

Voorafgaand aan de kerntraining krijgt elke deelnemer een persoonlijk interview met de trainer. Het doel hiervan is om een helder beeld te krijgen van de huidige en gewenste situatie, aandachtspunten en persoonlijke leerdoelen van de deelnemer. Eerst vult hij een schriftelijk intakeformulier in. Daarna volgt een persoonlijk interview van een uur per Zoom.

Met deze input kan ik het traject een sterk persoonsgericht karakter geven. Daarnaast geeft het meer inzicht in het startniveau van elke deelnemer, alsmede eventuele discrepanties tussen individuele leerdoelen van de deelnemer en ontwikkelwensen van de organisatie. Na afronding van alle interviews worden de belangrijkste inzichten aan de opdrachtgever teruggekoppeld. In gezamenlijk overleg bepalen wij vervolgens het definitieve programma.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

2 x 1 bijeenkomst van 24 uur (van 17.00 u. op dag 1 tot 17.00 u. op dag 2), inclusief hotelovernachting, met een tussenperiode van 4 weken.
1 intervisiebijeenkomst van een hele dag (van 09.30 tot 17.00 u.) na 3 maanden.
1 online coachgesprek van 1 uur (2-3 weken na de intervisiebijeenkomst).

Investering

De 24-uurs bijeenkomsten en intervisie: € 7.800,- (ex btw, huur locatie en hotelkosten).
De investering voor de persoonlijke interviews vooraf en de coaching achteraf is afhankelijk van het aantal deelnemers.
Mijn tarief: € 195,- per uur ex btw.

Wat krijg je voor deze investering?

1. Persoonlijke terugkoppeling van de intakes en eventueel bijstelling van het voorgestelde programma.

2. Telefonische terugkoppeling na elke bijeenkomst en vooruitblik op de volgende.

3. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

4. Survey Psychologische Veiligheid en Leerklimaat in het Team

Een door Harvard Business School gevalideerde vragenlijst met 23 items, waarmee de huidige situatie wordt geïnventariseerd.
Elke medewerker in het eigen team vult de vragenlijst anoniem in. De trainer verzamelt de resultaten en koppelt deze terug aan elke teammanager met aanbevelingen voor interventies.

5. Persoonlijk advies

Aan het einde van de laatste bijeenkomst krijgt iedere deelnemer een persoonlijk advies over de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling.

PROGRAMMA

Onderwerpen die in dit programma aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Wij als leiderschapsteam: inzicht in gedrag en nieuwe mogelijkheden

Organisatiesystemen willen hun bestemming bereiken. Het is de primaire taak van het leiderschapsteam om daarvoor te zorgen. Sleutelwoorden voor een goed functionerend management team zijn onderlinge verbondenheid, overeenstemming over na te streven organisatiewaarden en -doelen, gezamenlijk nemen van besluiten over strategische issues én ieders commitment dat de rol in het MT net zo belangrijk is als de aansturing van het eigen team.

In deze module nemen jullie een volgende stap om te komen tot dat ideaalbeeld. Daarnaast onderzoeken jullie welk ideale leiderschapsprofiel het beste past bij de realisering van de doorontwikkeling van de organisatie.

Start module: dag 1, 17.00 uur.

 • Ieders unieke verhaal: Waar sta je nu? Wat heb je al bereikt? Waar wil je heen?

 • Strategisch management in een lerende organisatie: De primaire taak van het MT.

 • Onze collectieve ambitie: Gewenste situatie – Succesfactoren – Doelstellingen – Strategie.

 • Team Development: Op weg naar een High-Performance management team via Ik-Wij-Het-Zij.

 • Wat betekent ons toekomstbeeld voor de samenwerking: 5 succesfactoren voor teamwork.

 • Wat vraagt ’t van ons leiderschap: Wat is ieder natuurlijke stijl? Wat heeft elk te leren?

 • Praktijkopdracht: 3600 feedback interview coachend leiderschapsgedrag in ’t eigen team.

Einde module: dag 2, 17.00 uur.

Bijeenkomst 2 – Coaching en ontwikkelgerichte gespreksvoering

Lerende organisaties leven het langst. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk instrument bij het creëren van lerende organisaties. Uit onderzoek onder HR professionals blijkt dat slechts 18% van de respondenten vindt dat het verandervermogen van de medewerkers in de eigen organisatie voldoende is ontwikkeld.

Coaching is de beste stijl van leidinggeven om medewerkers te ontwikkelen. Maar managers hebben de neiging om hun ontwikkelgerichte coaching te overschatten. Hoe gebruik je coaching om het verandervermogen van de medewerkers in je team te vergroten?

Start module: dag 1, 17.00 uur.

 • Situationeel probleemoplossend coachen: Hoe laat je iemand meer eigenaarschap nemen?

 • Hoe geef je constructief feedback op prestaties en gedrag op de werkvloer?

 • Coachen op ontwikkeling: Hoe voer je Ontwikkel- en Plangesprek? Hoe zorg je voor voortgang?

 • Krachtgerichte feedback: Hoe zorg je voor empowerment van je medewerkers tijdens het leren?

 • ‘Lastige’ situaties: Slecht nieuws, onder de maat presteren, conflicten.

 • Emotioneel intelligent leiderschap: Omgaan met weerstand en emoties bij verandering.

 • Persoonlijk leerexperiment: Versterk jouw unieke stijl van ondersteunend begeleiden.

Einde module: dag 2, 17.00 uur.

Bijeenkomst 3 – Het geleerde levend houden in een gezonde organisatiedynamiek

In deze bijeenkomst maken jullie de balans op. Waar zijn jullie in gegroeid? Hoe veranker je dat? Daarnaast leren jullie hoe je ook systemisch naar samenwerking kunt kijken. Jullie onderzoeken welke elementen in de onderstroom van de organisatie jullie ervan weerhouden om het leerklimaat te versterken en maken een actieplan om disfunctionele patronen aan te pakken.

Start bijeenkomst: 09.30 uur.

 • Terugblik op het programma: Delen van succeservaringen met ieders persoonlijk leerexperiment.

 • Waar zijn wij als MT in gegroeid? Wat hebben we nog te leren? Hoe gaan we dat doen?

 • De onderstroom in de organisatie: Wat zien we daarin? Wat ligt daaraan ten grondslag?

 • Plan van aanpak: Wat gaan we doen om het leerklimaat in de organisatie te versterken?

 • Op één lijn naar buiten: Wat willen we vasthouden? Hoe communiceren we dat naar buiten?

Einde bijeenkomst: 17.00 uur.

Team Development Programma Cees Jan Buurman

Nieuwe leiders zorgen voor balans tussen bovenstroom en onderstroom in de organisatie.

RESULTAAT

Na dit programma:

 • Heeft het leiderschapsteam een wezenlijke stap gemaakt naar een volgend niveau van samenwerking. Men heeft de collectieve visie/missie aangescherpt, een actieplan gemaakt om de succesfactoren te laten werken als hefboom voor het realiseren van dit toekomstbeeld en heeft men een relevant leiderschapsprofiel opgesteld. Er is meer eenheid in het team ontstaan.

 • Haalt de deelnemer meer rendement uit situationeel probleemoplossende coachgesprekken met de medewerkers in het eigen team. Hij weet meer eigenaarschap bij hen te creëren en krijgt makkelijker commitment.

 • Is de deelnemer in staat om de samenwerking in het eigen team te bevorderen en om constructief feedback te geven op prestaties en gedrag.

 • Heeft de deelnemer met elke medewerker in zijn team een Ontwikkel- en Plangesprek gevoerd en een op maat gemaakt ontwikkelplan opgesteld. Hij is in staat om op regelmatige basis feedbackgesprekken te voeren met zijn medewerkers als follow-up van het ontwikkel- en plangesprek, zodat een robuuste ontwikkelcyclus voor elk teamlid op gang wordt gebracht.

 • Heeft het team zicht gekregen op onbewust-disfunctionele patronen in de onderstroom van de organisatie. Men heeft een plan gemaakt om deze aan te pakken om het leerklimaat te bevorderen en de dynamiek te verhogen.

PAST DIT PROGRAMMA BIJ ONS?

Dit programma is een goede keus als jullie als team:

 • De onderlinge samenwerking willen verbeteren en de dynamiek in het team willen verhogen.

 • Richting willen geven aan de doorontwikkeling van de organisatie.

 • Meer grip willen krijgen op remmende factoren in de onderstroom van de organisatie.

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over dit programma?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Veel geleerd van evaluatie

Wat ik heel waardevol vond was dat we voor het eerst als groep samen de visie en de koers van het bedrijf hebben besproken. Ook heb ik veel geleerd van mijn collega’s door de evaluatie van projecten. Dat hadden we nog nooit eerder gedaan.

Eerst feedback ophalen was eye-opener

Goede manier om elkaars visie te leren kennen en om structuur en richting te geven aan de klantbenadering en intern overleg. De voorbereidingsopdracht om eerst feedback op te halen bij onze belangrijkste stakeholders was een eye opener!

Graven naar de onderlaag

Wat me het meest heeft aangesproken is het graven naar de onderlaag. Dat was goed voor het team.

Deskundige trainer

Het is een perfecte “team development” geweest. Dit traject heeft het team zeer verder geholpen. Deskundige trainer.

Goed aangesloten op de groep

Door de vragenlijsten tevoren was de trainer goed aangesloten op de groep. Er werd goede diepgang bereikt – ook persoonlijk. Starten bij de “zij” vanuit het Ik-Wij-Het-Zij model werkte. Leidde tot goede inzichten.

Delen via